Logo hetkontakt.nl/heusdenenaltena

Provincie: ‘Permanente bewoning Veense Put onder voorwaarden toegestaan’

  •   keer gelezen

VEEN • De provincie Noord-Brabant is bereid om onder voorwaarden mee te werken aan permanente bewoning van de Veense Put.


Daarbij is het belangrijk dat er een goed gemotiveerd plan, een zogenaamde gebiedsvisie, komt.

Goede balans
“Daarbij gaat het om een goede balans tussen recreëren, wonen, groen/natuur en water. Uit de gebiedsvisie moet het onderscheidende karakter van de Veense Put blijken. De provincie ziet meerwaarde in het (gezamenlijk) beheer door de vereniging”, aldus het college van B&W van Altena in een brief aan de gemeenteraad.

Overigens acht de provincie het ‘onwenselijk’ dat de gehele Veense Put permanent bewoonbaar wordt.

De gemeenteraad stelt uiteindelijk een bestemmingsplan (omgevingsplan) voor de Veense Put vast op basis van de gebiedsvisie.

Keuze
De komende maanden wordt aan die visie gewerkt. Dat houdt in dat alle eigenaren van een perceel op de Veense Put eenmalig de keuze krijgen om de bestemming van dat perceel te wijzigen van ‘seizoensrecreatie’ naar ‘wonen’. Daarmee komt de gemeente tegemoet aan de wens van zo’n 60 procent van de eigenaren, verenigd in de Vereniging Veense Put (VVP). Volgens de gemeente vertegenwoordigd de vereniging 95 procent van de eigenaren.

Het is nadrukkelijk niet de wens van de VVP dat álle percelen automatisch de bestemming ‘wonen’ krijgen. “De huidige infrastructuur(riolering, elektra) kan dit niet aan. Daarnaast zou daarmee ook het recreatieve karakter van de Veense Put verloren gaan”, schrijft het college.

Eigenaren die voor ‘wonen’ kiezen investeren een deel van de waardestijging van hun perceel in een kwaliteitsfonds. Het fonds biedt de mogelijkheid om te investeren in ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid. De investeringen uit het kwaliteitsfonds zijn gericht op het compenseren en behouden van de ruimtelijke kwaliteit, de leefbaarheid en het recreatieve karakter van de Veense Put.

Eerlijke oplossing
Het college noemt dit een ‘eerlijke oplossing voor iedereen’. “Het eigendom wordt door de bestemming ‘wonen’ meer waard. Daarvan gaat een bijdrage naar het kwaliteitsfonds om investeringen te kunnen doen. Normaal betaalt men bij een bestemmingswijziging aan de gemeente, nu draagt men rechtstreeks bij aan het kwaliteitsfonds.”

Ondertussen wil Altena het huidige bestemmingsplan voor de Veense Put aanpassen. Hiermee wil het college een ruimer bebouwingsoppervlak en steigeroppervlak toestaan.

Handhaven
“Hierdoor wordt meer mogelijk dan volgens het huidige bestemmingsplan mag. Er mag straks meer dan wat er nu mag, maar dat zal minder zijn dan wat er nu staat. Als dat nodig is, zullen we alsnog handhaven.”

De komende maanden worden de plannen verder uitgewerkt. Altena verwacht dat na de zomer weer fysieke bijeenkomsten gehouden kunnen worden, zodat verder gesproken kan worden met de VVP, andere eigenaren en omwonenden.

Elke woensdag het nieuws uit Heusden en Altena per e-mail
Meer berichten
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier