Logo hetkontakt.nl/heusdenenaltena
Foto: Niroworld

Bezwaar tegen hospice aan Vlietstraat in Sleeuwijk

  •   keer gelezen

SLEEUWIJK • Omwonenden van de mogelijke locatie voor een hospice aan de Vlietstraat in Sleeuwijk komen in het geweer tegen de plannen.


“Wij willen benadrukken dat wij niet tegen een hospice in zijn algemeenheid zijn, maar wel tegen de bouw op deze locatie. Als er een hospice in Altena moet komen, kan dat ook gerealiseerd worden op andere locaties of andere kernen, waar een bouwbestemming op zit en waar het meer passend is in die omgeving”, stellen Ben en Yvonne den Toom, die net als hun buren Hans en Geertje Folmer het college van B&W, het waterschap en de initiatiefnemers hebben aangeschreven met hun bezwaren. 

“Voor de gemeente lijkt bebouwing voor groen te gaan, terwijl in het groenstructuurplan en het waterplan juist anders wordt aangegeven”, betoogt Ben den Toom. 

Groenstructuur
Hij geeft de voorkeur aan het behoud en het versterken van de groenstructuur in Sleeuwijk.

“Sleeuwijk is gezegend met een historisch riviertje de Bijtelskil midden door het dorp. Het slingert zich door het dorp naar het park met de ijsbaan. Dit riviertje, samen met de groenvoorziening er omheen, vormt een groen lint door het dorp en is cultuurhistorisch van waarde. Deze groenstructuur dien je als zodanig te behouden. Het behoud van een dergelijke structuur is belangrijk om ecologische redenen, welzijn en recreatieve redenen en wellicht de belangrijkste: om hydrologische redenen. De zone rond de Bijtelskil groen inrichten is klimaatadaptief gezien een must. Onze conclusie is dat we dit gebied niet voor een hospice, een café, een sporthal of wat dan ook moeten inrichten.” 

Niet klakkeloos bebouwen
Den Toom hoopt op een dialoog met de gemeente. “Laten we niet klakkeloos percelen bebouwen, maar nadenken over hoe we de schaarse ruimte het beste kunnen benutten.”

Elke woensdag het nieuws uit Heusden en Altena per e-mail
Meer berichten
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier