Logo hetkontakt.nl/heusdenenaltena
Foto: Stockfoto 123RF

Altena scheldt dorpshuizen en sportclubs huur over 2020 kwijt

  •   keer gelezen

ALTENA • Exploitantanten van dorpshuizen in Altena hoeven over 2020 geen of minder huur te betalen. Dit geldt ook voor sportverenigingen, die een zaal of sportcomplex huren van de gemeente.


Om de gevolgen van de coronacrisis te verzachten, scheldt de gemeente Altena de huren voor een groot deel kwijt. 

Organisaties die zelf eigenaar zijn van een gebouw met een maatschappelijke functie, krijgen een financiële tegemoetkoming. 

Geld van het Rijk
In totaal gaat het om een bedrag van rond de 220.000 euro. De huurkwijtschelding en compensatie worden voor een deel betaald met geld van het Rijk.

In totaal krijgen vijftien exploitanten van accommodaties met een maatschappelijke functie binnen de gemeente Altena huur kwijtgescholden, dan wel een financiële tegemoetkoming als zij zelf gebouweigenaar zijn. 

De regeling voor huurkwijtschelding wordt in 2021 voortgezet, zolang de accommodaties dicht zijn.

Commerciële huurders
Commerciële huurders van gemeentelijke gebouwen, zoals kinderopvang, woningcorporaties en huisartsen, komen niet in aanmerking voor huurkwijtschelding.

Uitzondering is ’t Oude Raedthuys in Woudrichem. Reden voor deze uitzondering is dat de gemeente als eigenaar huur in rekening brengt, terwijl de exploitatie als direct gevolg van de coronamaatregelen ‘zeer negatief’ is beïnvloed, zo laat Altena weten.

Ernstige gevolgen
“De coronacrisis leek in eerste instantie een medische crisis, maar in het afgelopen jaar is gebleken dat de maatregelen ernstige gevolgen hebben voor allerlei plekken in de maatschappij”, zegt wethouder Shah Sheikkariem.

“Als gemeente worden we daar dagelijks mee geconfronteerd. Het college zet zich in om de leefbaarheid binnen onze kernen niet verloren te laten gaan. Door huren kwijt te schelden komen we de exploitanten van de dorpshuizen en gebruikers van sportaccommodaties enigszins tegemoet en geven we hen een steuntje in de rug in deze bijzonder lastige periode.” 

Sheikkariem vertrouwt erop dat ‘de veerkracht in de gemeente groot genoeg is om straks weer te gaan bouwen aan de florerende en sterke gemeenschappen die kenmerkend zijn voor Altena’. 

“Laten we hopen dat die periode zich binnen afzienbare tijd aandient.”

Elke woensdag het nieuws uit Heusden en Altena per e-mail
Meer berichten
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier