Altena heeft driekwart van maatregelen tegen wateroverlast gereed
Logo hetkontakt.nl/heusdenenaltena

Altena heeft driekwart van maatregelen tegen wateroverlast gereed

  •   keer gelezen

ALTENA • 74 procent van de maatregelen tegen wateroverlast in Altena zijn afgerond.


Medio 2019 was dit 64 procent. Van de 138 maatregelen zijn er nu 103 gereed.

In 2020 kwamen o.a. de rioolverbetering in de Korenstraat in Hank en de aanleg van de waterberging naast de Dijkgraaf den Dekkerweg in Werkendam tot stand. 

Ook werd in Woudrichem een parallelriool aangelegd in de Vissersdijk en kwam er een nieuwe regenwaterafvoer onder de Rijkswal.

Vertraagd
Sommige maatregelen zijn vertraagd, zoals het vergroten van het riool in de Roerdompstraat in Hank, de waterbergingen aan de Ippelseweg in Nieuwendijk en de Burcht in Werkendam en de rioolverbeteringen in de Kerkstraat en Steurstraat Hank en de Notenlaan Sleeuwijk.

Laatstgenoemde werkzaamheden in Hank en Sleeuwijk zijn te optimistisch gepland, aldus het college in een brief aan de gemeenteraad. 

Ze zijn nog in voorbereiding. 

“Bij de Notenlaan nemen we meteen de Meidoornlaan en Berkenlaan mee. We verwachten dat de uitvoering in het najaar van 2021 kan starten. Als uit onderzoek asbest aanwezig blijkt te zijn, kan dit ook bij deze projecten leiden tot vertraging.”

Bij de waterberging aan het Ippelseweg is het Waterschap Rivierenland niet gelukt om overeenstemming te bereiken met de grondeigenaren. Het waterschap gaat in overleg met de gemeente de maatregel heroverwegen.

Roerdompstraat
In 2020 bleek dat er asbestvezels kunnen zitten in voegenkit, die tot de jaren 80 gebruikt is in riolen. In de Roerdompstraat in Hank blijkt dit het geval te zijn.

Stichting Rioned, de koepelorganisatie voor stedelijk waterbeheer in Nederland, heeft de gemeente geadviseerd om de aanbesteding uit te stellen om hoge kosten te voorkomen. 

In de zomer van 2021 worden landelijke wet- en regelgevingen werkprotocollen verwacht voor het verwijderen van rioolbuizen met asbesthoudende kit.

Het college stelt: “Het verwijderen is dan zeer waarschijnlijk onder een verlicht regime uitvoerbaar. Deze regelgeving kunnen we dan toepassen in de werkomschrijving voor de aanbesteding. Op dit moment is nog niet bekend of en hoeveel extra kosten met zich mee gaat brengen. Met de Roerdompstraat starten we in principe voorjaar 2022, omdat dit werk in de zomerperiode uitgevoerd moet worden in verband met bemaling.”

Wateroverlast
Gemeente en waterschap hebben na de wateroverlast van 2014 en 2015 samen maatregelen genomen om de kans op wateroverlast te beperken.

De uitvoering van de laatste maatregelen neemt naar verwachting nog circa drie jaar in beslag. 

Het totale maatregelenpakket van gemeente en waterschap omvat circa 20 miljoen euro aan investeringen. Dit is exclusief de maatregelen die het waterschap zelfstandig uitvoert in het buitengebied.

Elke woensdag het nieuws uit Heusden en Altena per e-mail
Meer berichten
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier