Logo hetkontakt.nl/heusdenenaltena

Staatsbosbeheer breidt Kornse Boezem uit met vochtig hooiland

  •   keer gelezen

DUSSEN • Staatsbosbeheer start vanaf half september met de inrichting van een 2,5 hectare groot voormalig agrarisch perceel in de Kornse Boezem, dat recentelijk is aangekocht.


De ambitie voor de inrichting betreft vochtig hooiland en vormt daarmee een kleinschalige uitbreiding van het bestaande oppervlak aan vochtige hooilanden in de Kornse Boezem. 

Vochtige hooilanden zijn in Nederland zeldzaam geworden door ontginning, ontwatering en bemesting, aldus Staatsbosbeheer. Het waterpeil wordt aangepast in greppels en sloten, zodat het kwelwater weer ten goede komt aan planten als holpijp en waterdrieblad. 

Door duikers en stuwen aan te leggen wordt het water beter stuurbaar. Ook wordt een aantal nieuwe greppels gegraven, die aansluiten bij het landschapspatroon van graslanden met een fijnmazig stelsel van evenwijdig lopende greppels.

Heikikker
Het in te richten perceel grenst aan het leefgebied van de beschermde heikikker en grote modderkruiper en maakt vergroting van het leefgebied door deze uitbreiding mogelijk. Door de aanleg van een natuurvriendelijke oever langs de noord-zuid-watergangen ontstaat een biotoop voor meerdere soorten planten en dieren.

Mits de weersomstandigheden gunstig zijn duren de werkzaamheden naar verwachting twee weken.

Maaien
Onderdeel van het beheer van vochtig hooiland is periodiek maaien. Jaarlijks na het broedseizoen wordt kort voor het maaien het waterpeil wat verlaagd.

De begreppeling zorgt er voor dat het gehele perceel dan begaanbaar wordt voor materieel. Na het maaien wordt het waterpeil weer op gezet.

Elke woensdag het nieuws uit Heusden en Altena per e-mail
Meer berichten
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier