Logo hetkontakt.nl/heusdenenaltena
Burgemeester Egbert Lichtenberg: 'Corona is nog niet voorbij; en dat geldt ook voor onze inzet.'
Burgemeester Egbert Lichtenberg: 'Corona is nog niet voorbij; en dat geldt ook voor onze inzet.' (Foto: Antonette de Groot)

Gemeente komt met nieuw steunpakket vanwege corona

  •   keer gelezen

ALTENA • Het college heeft nieuwe financiële maatregelen aangekondigd om de samenleving zo goed mogelijk te ondersteunen tijdens de coronacrisis.


Zo worden dorpshuizen ondersteund door onder meer de huur kwijt te schelden. De gemeente Altena hecht immers veel waarde aan dorpshuizen en andere sociaal-culturele accommodaties en de belangrijke functie die zij in de dorpen vervullen, zo laat Altena weten. De huur over de lockdownperiode wordt kwijtgescholden. Kosten: 24.000 euro.

Evenementen
Ook hoeven organisatoren van evenementen de subsidie niet terug te betalen. Dat kost de gemeente Altena 7000 euro.

De afgelopen maanden maart tot en met mei zijn al 40 evenementen in Altena geannuleerd en voor de komende maanden gaan nog eens 60 evenementen niet door. Slechts enkele evenementen zijn verplaatst naar later dit jaar. Mogelijk biedt de versoepeling die op 24 juni is aangekondigd nieuwe kansen, aldus de gemeente. In principe is met de organisatoren afgesproken dat zij zoveel mogelijk proberen door te schuiven naar volgend jaar. De uitbetaalde subsidies hoeven niet te worden terugbetaald en kunnen volgend jaar worden ingezet.

Daarnaast heeft burgemeester Egbert Lichtenberg extra aandacht voor de jongeren in zijn gemeente. 

“Er zijn verschillende signalen, en in landelijke analyses wordt dat ook bevestigd, dat dit voor onze jongeren tussen de 16 en 21 jaar een moeilijke periode is. Een groot aantal van hen ondervindt op lange termijn grote en vooral ook blijvende gevolgen van deze crisis. Ze missen momenten, zoals eindejaarsfeestjes en diploma-uitreikingen. Dat halen zij nooit meer in. Ze missen ook de nabijheid van vrienden en vriendinnen in de anderhalvemetersamenleving. Ook hun toekomstperspectief is veranderd. Als college willen wij daar in overleg met onze jongerenraad nadrukkelijk aandacht voor hebben”, zegt hij.

Sportverenigingen en zwembaden
Een groot deel van de sportclubs betaalt huur voor de accommodaties aan de gemeente. Dat geldt zowel voor de binnenaccommodaties als voor de sportvelden. Wanneer verenigingen geen gebruik hebben kunnen maken van de accommodatie die zij van de gemeente huren, wordt voor deze periode geen huur in rekening gebracht. Met alle drie de zwembadbesturen is afgesproken dat na de zomerperiode wordt gekeken naar de gevolgen van deze crisis. Kosten: 257.500 euro, inclusief een geserveerd bedrag voor de zwembaden.

De accountmanagers bedrijven van de gemeente Altena hebben intensief contact met de ondernemers. Naast het uit voeren van alle landelijke maatregelen die zijn ontwikkeld, is er ruim aandacht voor bijvoorbeeld het versnellen van procedures, naar voren halen van aanbestedingen, verlenen van vrijstellingen en het ondersteunen van nieuwe initiatieven.

Zorg gaat zo goed mogelijk door
Samen met alle partners is de zorgverlening op alle terreinen zo goed als mogelijk was gewoon doorgegaan. De uitvoering van de wmo, de jeugdhulp, de hulp bij het huishouden en alle andere vormen van zorgverlening zijn, in sommige gevallen met aanpassingen, gecontinueerd.

Tussenstand
Burgemeester Lichtenberg wijst erop dat bovenstaande nog maar een 'tussenstand' is. “Naast de jongeren hebben natuurlijk al onze inwoners te maken gekregen met de gevolgen van deze crisis. De inwoners die zelf, of hun naasten, gezondheidsproblemen hebben gekend of mogelijk zelfs zijn overleden, zijn het zwaarst getroffen. Maar niemand is ontkomen aan corona. Met dit overzicht brengen wij in beeld hoe wij als gemeentebestuur en ambtelijke organisatie ons uiterste best hebben gedaan de gevolgen voor iedereen te beperken. Dit is nog maar een tussenstand. Corona is nog niet voorbij; en dat geldt ook voor onze inzet.”

In totaal heeft de gemeente Altena tot nu toe 424.000 euro uitgegeven aan de ondersteuning van inwoners en bedrijven in deze coronaperiode. De verwachting is dat dat bedrag deels wordt gecompenseerd door het Rijk.

Elke woensdag het nieuws uit Heusden en Altena per e-mail
Meer berichten
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier