Logo hetkontakt.nl/heusdenenaltena

Raad verdeeld over zonnepark Nieuwendijk

  •   189 keer gelezen

ALMKERK/NIEUWENDIJK • ChristenUnie, VVD en Burgerstem Altena hebben zo hun twijfels bij de plannen voor een zonnepark aan de Bredesteeg in Nieuwendijk.

Dinsdagavond werd de gemeenteraad gevraagd een zogenoemde verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het initiatief van Powerfield, omdat het project formeel niet binnen het geldende bestemmingsplan past. 

Coalitiepartijen CDA, AltenaLokaal, SGP en Progressief Altena zagen in ieder geval ruimtelijk gezien geen bezwaren, maar met name Anne Duizer van de ChristenUnie uitte in de raadszaal zijn twijfels.

Zonneladder
Zijn partij pleit ervoor om volgens een ‘zonneladder’ eerst de daken en gevels van gebouwen vol te leggen met zonnepanelen, vervolgens stedelijk gebied en als laatste pas te kijken naar ‘kostbare landbouwgrond’, zoals de anderhalve hectare langs de A27 bij Nieuwendijk.

Eerder op de avond had inspreker en gebruiker van die grond Ewoud van Elderen nog verteld dat het om ‘één van zijn beste gronden ging’. “Alles groeit er makkelijk, het is supervruchtbare grond. Een zonnepark zou verdere industrialisering van goede grond betekenen en maakt het voor mij niet meer mogelijk om een agrarisch bedrijf uit te oefenen”, aldus Van Elderen.

Volgens de ChristenUnie ging het dinsdagavond ook om meer dan alleen een ruimtelijk oordeel. Volgens Duizer zou de gemeenteraad een ‘integrale afweging’ moeten maken. “Het gemeentelijke beleid is op dit terrein nog niet op orde. De noodzaak om het nu te doen is niet aangetoond. Al met al hebben wij heel veel twijfels of we wel een verklaring van geen bedenkingen moeten afgeven.”

Steun
Hij kreeg steun van Pauline van den Tol (Burgerstem Altena) en Jan Kolff (VVD). “Op dit moment is er teveel onduidelijk”, zei laatstgenoemde. “Als we nu voor zijn, dan zullen we ook vóór het hele traject moeten zijn.”

De coalitiepartijen zien dat anders. Voor hen is de verklaring van geen bedenkingen een eerste stap en verschijnt het plan in de verdere procedure voor de omgevingsvergunning nogmaals op de raadsagenda. Afhankelijk van zienswijzen kan de koers later altijd nog bijgesteld worden, is de gedachte. 

Provincie
Daarnaast is het wachten op een standpunt van het provinciebestuur na vragen van o.a. de Statenfractie van ChristenUnie-SGP. Statenlid en Nieuwendijker Hermen Vreugdenhil roept daarin op om te stoppen met zonnepanelen op landbouwgrond.

Het betoog van Duizer leverde dinsdag de hoon op van Christian Alderliesten van Progressief Altena en ook van CDA’er Arno Bouman. 

Alderliesten stelde dat de gemeente niet kan dwingen om eerst zonnepanelen op daken te leggen en uiteindelijk pas op landbouwgrond. 

Medestrijder
“En als zo’n zonnepark niet tussen bedrijven en een nationale snelweg kan, waar in Altena dan wel?”, vroeg Alderliesten aan Duizer, in wie hij altijd een ‘mooie medestrijder in de verduurzaming van Altena’ had gezien.

Als het aan Bouman ligt is de ChristenUnie dat predicaat inmiddels kwijt. “Laatst wist u al niet waar in Altena dan eventueel windmolens konden komen en met zonnepanelen weet u het weer niet. Hiermee zijn we een medestrijder kwijtgeraakt.”

Ter verdediging voerde Duizer aan hij nog altijd voor een duurzaam Altena is, maar dat er eerst wel goed beleid moet komen. “We moeten ja zeggen op een plan waar we geen goed gevoel bij hebben, terwijl er betere plannen zijn. Maar die krijgen de mogelijkheid niet.” 

Toen Alderliesten vroeg wat hij precies bedoelde, wees Duizer als voorbeeld op agrariërs die in duurzame energie nieuwe verdienmodellen zien, maar dat was koren op de molen van het CDA. “Nu ben ik het helemaal kwijt met de ChristenUnie”, zei Bouman.

Discutabele reputatie
Twee jaar geleden had de voormalige gemeente Werkendam de plannen voor het zonnepark in Nieuwendijk nog in de ijskast gezet, omdat Powerfield een discutabele reputatie zou hebben. Die is vervolgens tegen het licht gehouden en op dat vlak blijken er geen belemmeringen te zijn, aldus wethouder Peter van der Ven, verantwoordelijk voor ruimtelijke ordening.

Vandaar dat het project door de gemeente Altena weer is opgepakt, vertelde hij dinsdag. “En we hebben op z’n minst de morele verplichting om dit erfstuk uit de gemeente Werkendam af te ronden.” Hij benadrukte nog maar eens dat met de verklaring van geen bedenkingen ‘niet de laatste stap’ in dit proces gezet is.

Tom Oostra

Elke woensdag het nieuws uit Heusden en Altena per e-mail
Meer berichten
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier


HET KONTAKT OP FACEBOOK }