Logo hetkontakt.nl/heusdenenaltena
Foto: Stockfoto 123RF

Wethouder Hans Tanis heeft vertrouwen in sluitende begroting

  •   keer gelezen

ALTENA • De gemeenteraad staat voor de keuze hoe de tekorten uit de eerste kaderbrief moeten worden weggewerkt. Wethouder Hans Tanis is optimistisch.

Wie de kaderbrief van de gemeente Altena leest zal in eerste instantie niet vrolijk worden van het financiële perspectief dat daarin geschetst wordt. Voor 2020 stevent Altena af op een tekort van bijna 2,7 miljoen euro en volgend jaar moet zelfs een gat van zo'n 4 miljoen euro gedicht worden. 

Kaderbrief 1.0
Wethouder Hans Tanis benadrukt dat het vooralsnog om een 'kaderbrief 1.0' gaat: een 'financieel tussenbericht', dat dinsdagavond aan de gemeenteraad gepresenteerd is. "Er komt dus ook nog een versie 2.0."

Normaal gesproken leggen gemeenten de uitgangspunten voor de nieuwe begroting vast in de kadernota, maar Altena heeft er dit jaar voor gekozen om net als veel andere gemeenten een kaderbrief op te stellen. Dit vanwege corona en omdat de fusiegemeente nog volop in ontwikkeling is, ook als het gaat om gemeentebegrotingen. 

Tanis beaamt dat het tekort op dit moment 'forse cijfers' laat zien. "Maar tegelijkertijd bevat de kaderbrief alles wat we op dit moment weten." 

Sociaal domein
Dat betekent bijvoorbeeld dat de verwachtingen voor het sociaal domein, waar alleen dit jaar al met 1,2 miljoen euro veruit het grootste tekort wordt verwacht, al verrekend zijn, net als de 7,5 procent die binnen het sociaal domein bezuinigd gaat worden.

Voor toekomstige plannen, zoals het integraal huisvestingsplan (IHP) en het beheerplan voor de buitenruimte, is vooralsnog het maximale bedrag begroot. 

Uitstellen
In de aanloop naar de totstandkoming van de daadwerkelijke gemeentebegroting dit najaar zijn dat nog knoppen waar de gemeenteraad aan kan draaien, legt Tanis uit. "Bijvoorbeeld door plannen uit te stellen of door de lat lager te leggen."

Ondertussen houdt het college de jaarrekening over 2019 nog eens goed tegen het licht om te zien of daar nog structurele voordelen in zitten en wacht het de meicirculaire en de verdeling van de algemene uitkering vanuit het Rijk af. Ook kunnen mogelijk nog posten vrijvallen, zoals de reserve voor het sociaal domein. 

"Alles bij elkaar leidt dat ongetwijfeld tot veel minder hoge tekorten", zegt de wethouder. 

Als die cijfers eenmaal bekend en verwerkt zijn, krijgt de gemeenteraad nog voor het zomerreces de kaderbrief 2.0 voorgelegd. 

Ambitie
"Vervolgens kunnen de raadsleden dus nog aan de knoppen draaien om uiteindelijk tot een sluitende begroting te komen. Ik heb er vertrouwen in dat we het cijfermatig rond krijgen. Bovendien is dit wél het scenario waarbij we nog in de gemeente kunnen blijven investeren. Hier zit best een stuk ambitie in."

Als de politiek er echter niet uitkomt, zal de gemeente 'op de een of andere manier' moeten gaan bezuinigen, beseft Tanis. "Maar over lasten verhogen wordt binnen het college op dit moment niet gesproken. Dat is echt de laatste optie." 

Coronacrisis
Onzekere factor in deze tijd zijn de effecten van de coronacrisis. Volgens Tanis gaat dat zeker een rol spelen bij het opstellen van de begroting, al weet niemand nog hoe groot die rol zal zijn.

Altena houdt de extra kosten van de crisis bij en laat binnen het verband van de VNG en de P10 van zich horen in Den Haag.

Tom Oostra

Elke woensdag het nieuws uit Heusden en Altena per e-mail
Meer berichten
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier


HET KONTAKT OP FACEBOOK }