Logo hetkontakt.nl/heusdenenaltena

Nieuw fietspad Middenweg Andel kost twee miljoen euro

  •   270 keer gelezen

ANDEL • De kosten voor een vrijliggend fietspad langs de Middenweg in Andel worden geraamd op zo’n twee miljoen euro.

Dat blijkt uit een nieuw onderzoek, waarin het oorspronkelijke plan uit 2012 nog eens tegen het licht gehouden is. De aanleg van het nieuwe fietspad zelf zou de gemeente Altena 1,6 miljoen euro moeten gaan kosten, plus nog eens drie ton voor grondverwerving. 

Eerder was voor de plannen een bedrag van 900.000 euro begroot. Dat de kosten nu hoger zijn heeft o.a. te maken met de aangepaste breedte van het fietspad, de uitbreiding van het traject tot aan het fietspad in Veen en de kosten van openbare verlichting en rioleringswerkzaamheden.

Hoog
“Hoewel wij ons bewust zijn van de noodzaak om maatregelen te treffen, vinden wij een investering van afgerond 2 miljoen euro (inclusief grondaankopen) voor de aanleg van een vrijliggend fietspad hoog”, schrijft het college in een brief aan de gemeenteraad.

Alternatieven
Daarin wordt voorgesteld om eerst twee alternatieven te onderzoeken. Zo wil het college bekijken of het loont om de huidige situatie op de Middenweg te verbeteren en maatregelen uit te breiden. Hierdoor zal naar verwachting de snelheid op de Middenweg afnemen en de route minder aantrekkelijk worden. Geschatte kosten: 50.000 tot 100.000 euro.

Een andere optie is om een zogenoemde ‘knip’ op de Middenweg en parallel daaraan ook de Maasdijk en mogelijk op andere locaties aan te brengen. “Deze ingrepen hebben een groter invloedsgebied door de verschuiving van de verkeersstromen”, aldus het college.

“Een belangrijk deel van het verkeer op de Middenweg wordt daarmee gedwongen gebruik te maken van de provinciale weg N267, wat ook bijdraagt aan de leefbaarheid van verderop langs het traject gelegen kernen. Landbouwverkeer en openbaar vervoer kunnen daarvan uitgezonderd worden.” Omdat deze variant meer maatregelen omvat, worden de kosten daarvan ingeschat op zo’n 150.000 tot 200.000 euro. 

De planning is dat de gemeenteraad zich in oktober over de verder uitgewerkte varianten kan buigen. 

AquaAltena
In 2012 is vanwege de komst van het zwembad AquaAltena door bureau Exante een onderzoek uitgevoerd naar het nut, de noodzaak en de mogelijkheden voor aanleg van fietsvoorzieningen op of langs de Middenweg tussen Andel en Veen.

Destijds is op grond van die rapportage een keuze gemaakt voor aanleg van fietsstroken in combinatie met een aantal ondersteunende maatregelen, zoals de aanleg van snelheidsremmers op wegvakken en kruispunten, de ‘minimale variant’.

Hiermee is echter niet aan alle uitgangspunten van destijds voldaan en bovendien blijken deze maatregelen ‘onvoldoende effectief’, constateert Exante in een nieuwe studie. 

Niet optimaal
“Hierdoor is de situatie op de Middenweg niet optimaal. Belangrijke factoren daarbij zijn vooral de intensiteit en de snelheid van het gemotoriseerd verkeer. Hierdoor staat de veiligheid van het fietsverkeer onder druk en noodzaakt een en ander tot maatregelen.”

Tussen 2014 en 2019 zijn er negentien ongelukken gebeurd op de Middenweg, allemaal met uitsluitend materiële schade. Daarbij waren geen fietsers betrokken.

Tom Oostra

Elke woensdag het nieuws uit Heusden en Altena per e-mail
Meer berichten
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier


HET KONTAKT OP FACEBOOK }