Logo hetkontakt.nl/heusdenenaltena

Genderen snakt naar nieuwbouw, maar waar?

  •   keer gelezen

GENDEREN • De zogenaamde beeldvormende Altenatafels stonden dinsdag in het dorpshuis van Genderen opgesteld. Ook was er een inloopmoment over mogelijke nieuwbouw in het dorp.

Vooraf hadden diverse gemeenteraadsleden op uitnodiging van de Genderse dorpsraad een bezoek gebracht aan het dorp. Het is de bedoeling dat de gemeenteraad de komende periode op dezelfde manier verschillende kernen bezoekt

De raadsleden bezochten in Genderen in de namiddag een kaasboerderij en de basisschool. "Met het bezoek aan de school konden de raadsleden gelijk aanschouwen dat het gebouw aan vervanging toe is", verwoordde Ad Vos, lid van de dorpsraad, na afloop het verloop van de bezichtiging.

Het Fundament
Het gebouw waarin basisschool Het Fundament is gehuisvest is aan het eind van zijn Latijn. "Bij een donderbui moeten er emmers aangesleept worden om onder gaten te zetten, zó hard lekt het er. Hoog tijd voor een nieuw onderkomen", onderstreepte Vos tijdens de aanvullende koffietafel.

Bij het bezoek aan de school werden de raadsleden ook geattendeerd dat er ook sprake is van een teruggang van het aantal leerlingen. In 1995 telde de school nog 230 leerlingen en anno 2020 telt Het Fundament nog maar 150 leerlingen. "Er moet snel aanwas komen. Dus er moet gebouwd worden in het dorp. En snel ook, zodat de jonge inwoners van Genderen in het eigen dorp kunnen blijven wonen." 

Nieuwbouw
Ja, nieuwbouw. Net als in veel andere dorpen, snakken ze er ook in Genderen naar.

Inmiddels wordt er aan De Ruiterhof al gebouwd, maar er moeten veel meer woningen bij om in de behoefte te kunnen voorzien, vinden ze in Genderen. Vooral voor starters.

Een kans voor de raad om bij zijn bezoek een inloopmoment over het hete nieuwbouwitem te organiseren. In een kringgesprek konden de inwoners er hun gevoelens over kwijt. Er werd driftig gebruik van gemaakt. 

Kerkstraat
Zo werd duidelijk dat het plan om achter de Kerkstraat een nieuwbouwwijk te laten verrijzen op bezwaar stuit van de bewoners aan de Kerkstraat. Zij zien het niet zo zitten dat er achter hun huizen nieuwbouw komt.

Ze vrezen dat hun uitzicht over de weilanden verdwijnt, maar ze vrezen vooral ook dat de verkeersveiligheid en het milieu in het geding komen. "De huidige aanvoerstraten bij zoveel nieuwe woningen, met gemiddeld 1,3 auto voor de deur, zijn niet op zoveel verkeer berekend", vinden ze.

Namens een aantal inwoners aan de Kerkstraat overhandigde Wim Ruberg op papier een andere zienswijze. "Het is veel beter dat aan de andere kant van het dorp richting de N283 de uitbreiding komt. Die locatie is gewoon verzwegen en wij denken ook dat het minder last qua verkeersveiligheid en milieu geeft", laten de Kerkstraat en ook bewoners van de Weteringshof weten.

Ook die locatie is een hete aardappel in het dorp. Ook de aanwonenden van de gesuggereerde locatie richting  N283 zien hun woongenot aangetast. "Misschien kan er gebouwd worden op de plaats van de school, als we die verplaatsen", was een andere suggestie. "Dan snijdt het mes aan twee kanten." 

Behoefte
Stevig werd er ook nog gediscussieerd over het aantal nieuw te bouwen woningen. Hoe groot is de behoefte werkelijk en wordt er inderdaad wel gebouwd voor de doelgroepen starters en senioren?

"Behoefte is er genoeg, want onlangs kwamen er 150 mensen op de acht te bouwen huurwoningen af", werd er snel gepareerd. En komen er niet teveel mensen van buitenaf op af? Komen de inwoners van Genderen dan wel aan de bak? Allemaal opmerkingen die door gespreksleider en CDA-raadslid Arno Bouman aan verantwoordelijk wethouder Peter van der Ven zullen worden doorgespeeld.

Marry Bouman
 

Elke woensdag het nieuws uit Heusden en Altena per e-mail
Meer berichten
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier


HET KONTAKT OP FACEBOOK }