Logo hetkontakt.nl/heusdenenaltena
De prestatieafspraken werden woensdag ondertekend.
De prestatieafspraken werden woensdag ondertekend.

Woningbehoefte Altena in kaart gebracht

  •   keer gelezen

ALTENA • De gemeente en woningcorporaties Woonstichting Land van Altena, Woonlinie en Woonservice Meander gaan volgend jaar de woningbehoefte in Altena in kaart brengen.

In het zogenoemde 'woonprogramma' moet komen te staan hoeveel huizen en in welke prijsklasse er gebouwd moeten worden. Ook het type - koop of huur - en de vraag waar die woningen dan moeten komen wordt onderzocht.

Dat hebben de gemeente en de corporaties samen met de drie huurdersbelangenverenigingen in Altena met het ondertekenen van de jaarlijkse prestatieafspraken afgesproken.

Kwetsbare doelgroepen
Ook hebben ze extra aandacht voor de huisvesting van kwetsbare en urgente doelgroepen.

"We zien een groeiende groep van kwetsbare bewoners in onze huurwoningen", laat de gemeente Altena weten.

"Nieuwe huurders kampen vaker met schulden of met psychiatrische problemen. Vaak hebben zij een inkomen uit een uitkering en niet uit werk. Dat maakt ze extra kwetsbaar. De gemeente en de woningcorporaties werken er voortdurend aan de leefbaarheid in de kernen optimaal te houden. Dat doen gemeente en corporaties onder andere door de inzet van de gebiedsregisseurs van de gemeente en door voortdurend onderhoud aan huurwoningen, het betaalbaar houden van de huren en door nieuwbouw."

Duurzaamheid
Een ander speerpunt uit de prestatieafspraken voor 2020 is duurzaamheid. De woningcorporaties werken aan het verduurzamen van hun woningen door bijvoorbeeld de isolatie van daken, muren en vloeren en het aanbrengen van zonnepanelen. Ook maken gemeente en corporaties afspraken over hoe bestaande bouw gasloos kan worden.

Volgens de Altena Energiestrategie moet de gemeente Altena in 2046 CO2-neutraal zijn.

De gemeente voert in 2020 ook klimaatdialogen met onder anderen de corporaties om te komen tot een 'klimaatadaptatiestrategie' en een uitvoeringsagenda. Dit gaat over de openbare ruimte, maar ook over woningen en tuinen.

Elke woensdag het nieuws uit Heusden en Altena per e-mail
Meer berichten
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier


HET KONTAKT OP FACEBOOK }