Logo hetkontakt.nl/heusdenenaltena

Twee derde Altena bezorgd om klimaat

  •   144 keer gelezen

ALTENA • Twee derde van de inwoners in Altena die meededen aan het bewonersonderzoek over duurzaamheid is bezorgd over het klimaat en vindt dat ze daar zelfs iets aan kan veranderen.

In totaal achttien procent van de geënquêteerden vindt de aandacht voor het klimaat overdreven. In oktober hield de gemeente Altena een duurzaamheidsonderzoek onder haar inwoners. Voor de enquête werden via een streekproef 2500 inwoners gevraagd de enquête in te vullen, daarna nodigde de gemeente alle inwoners uit om mee te doen. In totaal zijn 1285 ingevulde enquêtes ontvangen; 749 via de steekproef en 536 via de open uitnodiging.

Uitkomsten
Maandagavond zijn de uitkomsten van het duurzaamheidsonderzoek gepresenteerd in Het Brabantse Land in Giessen. Zo'n 25 mensen van onder andere de jongerenraad, gemeenteraad, Altena Nieuwe Energie en woningcorporaties waren aanwezig bij de presentatie.

De gemeente gaat de uitkomsten gebruiken voor het verder vormgeven van haar duurzaamheidsbeleid. Daarvoor heeft ze een duurzaamheidsfonds van één miljoen euro in het leven geroepen. Volgend jaar worden bewoners opnieuw uitgenodigd mee te denken over duurzaamheid en inzet van het fonds.

Vliegschaamte
Van de deelnemers aan het onderzoek doet 98 procent aan afvalscheiding. Verder zegt bijna 50 procent vaker de fiets te pakken en maar liefst 44 procent lijdt aan 'vliegschaamte' en heeft ingevuld voor vakanties minder vaak het vliegtuig te pakken. 40 procent zegt minder vlees te eten of voor biologisch voedsel te kiezen. Een kwart van de woningeigenaren heeft zonnepanelen op het dak; het landelijk percentage is veertien procent.

Mensen die geen duurzaamheidsmaatregelen hebben genomen, geven aan dat ze onvoldoende kennis of geld hebben. 40 procent van de geënquêteerden vulde in dat ze nog niet weet welke maatregelen het beste zijn. Toch wil slechts vijftien procent gebruikmaken van een energiecoach.

Wethouder Roland van Vugt is content met de uitkomsten van het onderzoek. "Je merkt dat duurzaamheid leeft, inwoners zijn betrokken en positief. We kunnen de uitkomsten goed gebruiken voor ons beleid."

Als mogelijke voorbeelden noemt hij vergroening van leges of een duurzaamheidslening. Voor minima denkt hij aan samenwerking met de voedselbank.

Dief van je eigen portemonnee
Johan Koekkoek van energiecoöperatie Altena Nieuwe Energie vindt het goed dat de gemeente onderzoek heeft gedaan. "Als Altena Nieuwe Energie zijn we al jaren bezig en het basisbewustzijn is er. Iedereen die nog niet maximaal geïsoleerd heeft, is toch een dief van zijn eigen portemonnee. We denken aan een strategie per dorp en willen in het onderzoek kijken welke dorpen het meest gevoelig zijn voor duurzaamheid."

Raadslid Anne-Wil Maris (Progressief Altena) pleit om vooral goede voorbeelden te laten zien. "Mensen voelen zich betrokken, ze hebben echt iets over voor duurzaamheid. Daar moeten we gebruik van maken."

Hannie Visser-Kieboom

Elke woensdag het nieuws uit Heusden en Altena per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK }