Logo hetkontakt.nl/heusdenenaltena
Foto: Cees vd Wal

Waterschap houdt dijkenoefening

  •   129 keer gelezen

REGIO • Zo'n 300 vrijwilligers en medewerkers van Waterschap Rivierenland oefenen op zaterdag 14 december een situatie van bedreigend hoogwater op de grote rivieren. Dijkwachten zullen de dijken langs de grote rivieren nauwkeurig nalopen.

Tijdens de rondgang zien de dijkwachten zogenaamd zaken die met hoogwater de dijken kunnen verzwakken, zoals drijfvuil, scheuren in de dijk, afkalving en wellen. Deze schades worden gemeld aan de zes dijkposten, die waar nodig maatregelen treffen. Ook in Altena worden dijken gecontroleerd.

Op de hoogte
De dijkwachten zijn herkenbaar aan speciale hesjes. Langs de dijk zijn de patrouilles per auto en te voet actief. Bewoners die in de buurt van een 'zogenaamde schade' wonen, worden door het waterschap vooraf op de hoogte gesteld van de oefening. Ook de gemeenten en de hulpdiensten zijn op de hoogte.

Door regelmatig te oefenen op noodsituaties is Waterschap Rivierenland goed voorbereid op zijn taken bij crisisbeheersing.

Tom Oostra
Redactiecoördinator van Het Kontakt Land van Heusden & Altena en Het Kontakt Bommelerwaard
Volg @tomoostra op twitter >
Elke woensdag het nieuws uit Heusden en Altena per e-mail
Meer berichten
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier


HET KONTAKT OP FACEBOOK }