Logo hetkontakt.nl/heusdenenaltena

Wmo-bezuinigingen blijven gemeenteraad Altena bezig houden

  •   236 keer gelezen

ALMKERK • Alle politieke partijen hebben dinsdagavond tijdens de behandeling van de begroting hun zorgen geuit over de tekorten binnen het sociaal domein en de aanstaande bezuinigingen op de Wet Maatschappelijk Ondersteuning (Wmo) in het bijzonder. 

Altena moet, zoals het er nu naar uit ziet, in 2020 vier ton bezuinigen op de Wmo.

VVD'er Pim Bouman probeerde in zijn algemene beschouwing nog de knuppel in het hoenderhok te gooien door te stellen dat het voor zijn partij onduidelijk is of de gemeenteraad aan bepaalde taakstellingen, zoals bijvoorbeeld de Wmo-bezuinigingen, kan voldoen en hij zette vraagtekens bij hoe sommige onderdelen van de begroting financieel worden ingevuld.

"Qua voornemens is dit best een goede begroting, maar van de onderbouwing word ik verdrietig", zei Bouman niet zonder gevoel voor dramatiek. 

Zijn stelling maakte overigens deel uit van een uitgebreider betoog, waarin hij zich afvroeg of het überhaupt wel zin heeft om de begroting voor volgend jaar op deze manier vast te stellen. Want ook van grote projecten, zoals de verplaatsing van de tennisvereniging en de komst van de nieuwe brede school in Almkerk, lijkt het vooralsnog begrote bedrag niet toereikend. 

Moties ChristenUnie
Zijn collega-raadsleden hapten echter niet toe, ook niet toen Marjan van der Meij van de ChristenUnie met een motie wilde afdwingen dat bij de aanstaande bezuinigingen binnen het sociaal domein de directe zorg aan inwoners zo veel mogelijk ontzien wordt en dat eerst gekeken wordt naar de interne organisatie en de 'indirecte zorg'.

Ook pleitte Van der Meij ervoor om de reservepot voor het sociaal domein weer aan te vullen 'tot een niveau waarmee risico's voldoende opgevangen kunnen worden'. 

In het geval van deze tweede notie nam wethouder Hans Tanis haar de wind uit de zeilen met zijn toezegging dat in de aanloop naar de volgende kadernota sowieso gekeken gaat worden naar de huidige staat van de voorzieningen van de gemeente. 

Prematuur
De eerste motie vonden de meeste andere partijen te voorbarig. "Prematuur", oordeelde Henri Boevé van AltenaLokaal. "Hiermee kiezen we al een richting, dus nee", vond SGP'er Peter Noordergraaf.

"U neemt een voorschot op de discussie", aldus Wendy van Ooijen (CDA).

Alleen Pauline van den Tol van Burgerstem Altena, die zelfs nog de handen op elkaar probeerde te krijgen voor de aanstelling van een externe adviseur voor het sociaal domein, oordeelde dat er niks mis was met de oproep van de ChristenUnie.

Wmo-debat
Dat de meeste andere partijen zich nog niet zo nadrukkelijk wilden uitspreken heeft te maken met het debat over het sociaal domein en de Wmo, dat voor dinsdag 10 december gepland staat. Verantwoordelijk wethouder Paula Jorritsma herhaalde dinsdag nog eens haar voornemen om zo'n debat nog in de laatste weken van 2019 in te plannen, mede op aandringen van SGP-raadslid Noordergraaf. 

Jorritsma vond de moties van ChristenUnie en Burgerstem Altena wel sympathiek. "Over de essentie is iedereen het wel eens. Kwetsbare inwoners moeten zoveel mogelijk worden ontzien", zei ze tegen Van der Meij.

De komst van een externe adviseur sluit Jorritsma op voorhand niet uit. "Maar laten we eerst de onderzoeken die nu lopen afwachten en dan actie ondernemen. Wellicht is deskundigheid inhuren dan een optie."

Tom Oostra

Tom Oostra
Redactiecoördinator van Het Kontakt Land van Heusden & Altena en Het Kontakt Bommelerwaard
Volg @tomoostra op twitter >
Elke woensdag het nieuws uit Heusden en Altena per e-mail
Meer berichten
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier


HET KONTAKT OP FACEBOOK }