Logo hetkontakt.nl/heusdenenaltena
Foto: Stockfoto123RF

'Keuze voor RTV Altena voldoende onderbouwd'

  •   341 keer gelezen

ALTENA • Het college van burgemeester en wethouders vindt dat Altena genoeg gedaan heeft om tot een goede keuze voor een lokale omroep voor de nieuwe gemeente te komen.

Na een 'zorgvuldig en deugdelijke voorbereidingstraject' koos een meerderheid van de gemeenteraad in juni uiteindelijk voor RTV Altena.

"Een traject dat uiteindelijk heeft geleid tot een ondubbelzinnig voorkeursadvies, waarbij via de stemverklaringen alle overwegingen die een rol hebben gespeeld zijn verwoord", aldus het college, dat geen reden ziet om, ook niet na de vraag van het Commissariaat voor de Media om een betere onderbouwing, het besluit te heroverwegen.

Voldoende onderbouwd
"Het college laat het commissariaat weten dat het van mening is dat het advies voldoende is onderbouwd."

Het commissariaat vindt dat het onduidelijk is of zowel RTV Altena en de Aalburgse Omroep Stichting voldoen aan bepaalde eisen uit de Mediawet van 2008. "Indien dit niet het geval was, zou er ook geen sprake van een voorkeurskeuze kunnen zijn", werpt het college tegen.

Ook de reactie op de zienswijze van de Aalburgse Omroep Stichting, die volgens het commissariaat onbeantwoord is gebleven, geeft voor Altena geen reden om het uitgebrachte voorkeursadvies te veranderen. 

Zienswijze
De zienswijze van de Aalburgse Omroep Stichting zou voornamelijk gaan over het 'door het ambtelijk systeem ingevuld programma van eisen', maar dit overzicht maakt volgens het college deel uit van het gehele pakket van informatie dat aan de raadsleden ter beschikking stond.

"Vanuit de stemverklaringen is niet te herleiden welke rol deze lijst van criteria gespeeld heeft", zo staat in een conceptbrief van de gemeenteraad aan het commissariaat te lezen.

"Wij menen overigens dat het primair aan het commissariaat is om deze zienswijze te beoordelen en menen dat het in het licht van hoor en wederhoor wenselijk is dat u ook de stichting RTV Altena de gelegenheid geeft hierop te reageren."

Als de gemeenteraad op dinsdag 19 november instemt, wordt de brief, overigens wel inclusief een nadere uitwerking van het doorlopen tijdspad, naar de mediawaakhond gestuurd.

Tom Oostra

Tom Oostra
Redactiecoördinator van Het Kontakt Land van Heusden & Altena en Het Kontakt Bommelerwaard
Volg @tomoostra op twitter >
Elke woensdag het nieuws uit Heusden en Altena per e-mail
Meer berichten
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier


HET KONTAKT OP FACEBOOK }