Logo hetkontakt.nl/heusdenenaltena

Vereniging denkt in Almkerk mee over subsidies

  •   324 keer gelezen

ALMKERK • De gemeente Altena verstrekt aan 200 verenigingen subsidie. En al die verenigingen waren maandagavond uitgenodigd in de Almkreek om mee te praten over de harmonisatie van het subsidiebeleid uit de drie voormalige gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem.

"Iedere vereniging heeft subsidie nodig, zonder vereniging is er geen samenleving", zo schrijft één van de verenigingsmensen op een memo blaadje. De mening wordt niet door iedereen gedeeld. Zo zouden rijke verenigingen wel zonder subsidie kunnen, zo schrijft weer een ander.

Door het bespreken van zeven thema's in kleinere groepen kunnen de ruim 150 verenigingsmensen zich allemaal een mening vormen over de nieuwe voorwaarden voor het subsidiebeleid.

Terug doen voor de gemeenschap
De gemeente Altena wil vooral de maatschappelijke meerwaarde van subsidie peilen, maar is tevens op zoek naar ideeën voor wederkerigheid. Verenigingen doen dan in ruil voor subsidie iets terug voor de gemeenschap.

Enkele ideeën gaan over het multifunctioneel gebruik van accommodaties. "Sommige accommodaties worden maar tien procent van de tijd gebruikt", zo schetst één van de sportbestuurders. Ook gezamenlijk onderhoud van sportparken, het uitwisselen van kennis en kunde en het samen organiseren van activiteiten scoren hoog.

Bij het thema 'duurzame exploitatie' wordt het verschil in tarieven tussen de diverse accommodaties aangestipt. Al eerder besloot de gemeenteraad dat het subsidiebedrag van 437.788 euro hetzelfde blijft, maar dat in 2021 nieuwe subsidieregels gaan gelden.

Thans heeft de gemeente nog 40 verschillende subsidieregelingen voor de sectoren sport, cultuur en welzijn. Ook bestaan grote verschillen in de subsidiebedragen tussen de drie voormalige gemeenten.

"Bij de harmonisatie willen we ook met een frisse blik kijken naar het subsidiebeleid. Wat is de maatschappelijke meerwaarde van subsidie, kan het simpeler en kunnen we ook wederkerigheid vragen bij het verstrekken van subsidies?", zo vertelt verantwoordelijk wethouder Hans Tanis.

Overzicht
Opvallend veel verenigingen vragen naar een overzicht van alle verenigingen in de regio. Mogelijk door deze per dorp op te nemen op een website en liefst aangevuld met een inventarisatie van wat een vereniging een andere vereniging kan bieden. Verder zoeken bijna alle verenigingen naar kansen voor meer samenwerking, zoals het uitwisselen van muziekinstrumenten en het samen opzetten van activiteiten.

De avond wordt afgesloten met een oproep aan de verenigingsmensen om met enkele vertegenwoordigers een klankbordgroep te vormen. Zij mogen straks meekijken bij de uitgangspunten voor het subsidiebeleid die in december aan de gemeenteraad worden aangeboden.

Voorjaar 2020 worden de conceptsubsidieregelingen besproken met het verenigingsleven in Altena. Oktober 2020 worden de regelingen door de gemeenteraad vastgesteld.

Hannie Visser-Kieboom

Hannie Visser
Freelance-redacteur Het Kontakt Altena
Volg @hanviskie op twitter >
Elke woensdag het nieuws uit Heusden en Altena per e-mail
Meer berichten
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier


HET KONTAKT OP FACEBOOK }