Logo hetkontakt.nl/heusdenenaltena

Waterschap Rivierenland geeft dijkhellingen en agrarische kavels uit

  •   301 keer gelezen

REGIO • Waterschap Rivierenland geeft komend jaar op de dijken langs de grote rivieren 340 hectare aan dijkpercelen uit voor het winnen van gras of als schapenweide.

Ook zijn er twintig agrarische kavels beschikbaar, voornamelijk grasland, van een halve tot ruim zes hectare.

Dijkpercelen
De dijkpercelen worden uitgegeven op 18 en 25 november. Op dinsdag 5 november is een inloopavond over de uitgifte van dijkpercelen, tussen 19:30 en 21:00 uur in het hoofdkantoor van Waterschap Rivierenland in Tiel.

Waterschap Rivierenland wil op de dijk werken aan ecologische waarden.

De uitgifte gebeurt met een overeenkomst voor één, twee of drie jaar. De overeenkomsten met een looptijd van één jaar hebben een optie tot verlenging. De economisch meest gunstige inschrijver krijgt het traject toegewezen. Bij gelijke inschrijving gaan belastingplichtigen van het waterschap voor. Bij meerdere geschikte en gelijkwaardige kandidaten zal de gunning via loting plaatsvinden.

Inschrijven kan alleen via het digitale platform van Negometrix, andere inschrijvingen worden niet in behandeling genomen en ongeldig verklaard. 

Graslanden
Waterschap Rivierenland biedt ook twintig agrarische kavels aan. Op 31 oktober en 5 november gebeurt dat tijdens openbare inschrijvingen. De grootte van de kavels varieert van ruim een halve hectare tot ruim zes hectare. Het gaat hoofdzakelijk om graslandpercelen. De hoogste inschrijver krijgt de kavel na gunning door middel van een pachtovereenkomst toegewezen.

Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van één jaar. Eventueel kan maximaal tweemaal voor hetzelfde perceel met dezelfde pachter een overeenkomst worden aangegaan. Dit is telkens voor één jaar en onder dezelfde voorwaarden. 

http://www.waterschaprivierenland.nl/dijkpercelen

http://www.waterschaprivierenland.nl/pachten

Elke woensdag het nieuws uit Heusden en Altena per e-mail
Meer berichten
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier


HET KONTAKT OP FACEBOOK }