Raad buigt zich in december over verplaatsing De Nieuwe Roef

  •   422 keer gelezen

SLEEUWIJK • De politiek in Altena behandelt in december het voorstel om paardensportvereniging De Nieuwe Roef in Sleeuwijk te verplaatsen naar de Roef 5.

Dat betekent dat de atletiekbaan voor de Altena Road Runners recht achter het Altena College kan komen.

Het college heeft meerdere opties voor verplaatsing van de paardensportvereniging onderzocht en noemt verhuizing naar de Roef 5 de 'meest haalbare variant'.

Het perceel is in eigendom van de gemeente en het college verwacht voor deze optie ook de benodigde toestemming van de provincie te krijgen. Bovendien heeft de paardensportvereniging aan de Roef de mogelijkheid om in de toekomst uit te breiden naar een hippisch centrum, een ambitie die De Nieuwe Roef samen met andere hippische verenigingen heeft.

Roef 7
Ook de Roef 7 was in beeld voor een mogelijke verhuizing, maar dit perceel is van derden en dient te worden verworven, aldus het college. "De provincie heeft aangegeven dat de strook grond tussen de Nieuwe Roef en de Rijksstraatweg de aanduiding stedelijk gebied krijgt in de verordening Ruimte. Een paardensportvereniging past hier niet binnen."

Bij de optie 'blijven', zoals het college het omschrijft, moet 'ernstig rekening worden gehouden met procedures in het kader van het bestemmingsplan en met planschadeverzoeken'. Dit
staat de gewenste voortgang bij de realisatie van de atletiekaccommodatie in de weg, stellen burgemeester en wethouders.

Prioriteit
"De Altena Road Runners en het Altena College zien een inpassing helemaal achter de school als de meest optimale locatie, maar een snelle realisatie van de atletiekaccommodatie heeft prioriteit."

De verplaatsing, en dus ook de komst van de atletiekbaan, kan pas op zijn vroegst volgend jaar juni starten. "Er kan pas worden gestart met de realisatie van de atletiekaccommodatie als de paardensportvereniging is verplaatst. De verhuur van de opstallen op Roef 5 is opgezegd, maar loopt tot juni 2020 door. Pas daarna kan worden gestart met de feitelijke werkzaamheden voor de verplaatsing van de paardensportvereniging."

In december legt het college een kostenraming en planning voor het verplaatsen van de paardensportvereniging voor aan de gemeenteraad. Het is de bedoeling de verhuizing en de atletiekbaan te regelen via één bestemmingsplan, zodat er maar één procedure hoeft te worden gevolgd.

Tom Oostra

Tom Oostra
Redactiecoördinator van Het Kontakt Land van Heusden & Altena en Het Kontakt Bommelerwaard
Volg @tomoostra op twitter >
Elke woensdag het Heusden en Altena per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK }