Almkerkse tennissers kunnen naar Hoekje

  •   445 keer gelezen

ALMKERK • Het college heeft een nieuwe locatie gevonden voor Lawn Tennis Vereniging Almkerk.

De tennissers kunnen verhuizen naar een perceel aan het Hoekje in het dorp. De verhuizing is noodzakelijk, omdat op de huidige locatie van LTV Almkerk de brede school wordt gebouwd. 

Eerder waren er nog zorgen over de verplaatsing van de tennisvereniging.

Het perceel aan het Hoekje, dat met Golfpark Almkreek en de ijsbaan een 'cluster van sportvoorzieningen' gaat vormen, wordt voor tien jaar gepacht.

Daarna is het de bedoeling om de tennisvereniging een definitieve plek te geven in het nieuwe sportcomplex, dat in Almkerk moet verrijzen.

Ruim voldoende
"De locatie is ruim voldoende voor een tennisaccommodatie. Voor de inpassing ter plaatse zijn verschillende mogelijkheden aanwezig. Dit zal ook afhangen van wensen vanuit de omgeving en van de tennisvereniging. Wat betreft bereikbaarheid (afstand en veiligheid) is sprake van een acceptabele locatie", aldus het college, dat de totale pachtsom van 100.000 euro 'in verband met de urgentie' in één keer wil voldoen vanuit het investeringsbedrag van 5,5 miljoen voor de brede school.

Overigens is in de kadernota al duidelijk geworden dat dat bedrag niet toereikend is en de verwachting is dat de kosten voor de realisatie van de brede school nog verder zullen oplopen. B&W komen begin volgend jaar met een allesomvattend raadsvoorstel.

Tom Oostra
Redactiecoördinator van Het Kontakt Land van Heusden & Altena en Het Kontakt Bommelerwaard
Volg @tomoostra op twitter >
Elke woensdag het Heusden en Altena per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK }