Altena gaat plannen ophalen uit de dorpen

  •   349 keer gelezen

ALTENA • Twee gebiedsregisseurs trekken de 21 kernen van Altena in om ideeën en wensen van inwoners op te halen.

De bedoeling is dat vervolgens op het gemeentehuis bekeken wordt hoe die projecten het beste uitgewerkt kunnen, liefst in nauwe samenwerking met de inwoners zelf. 

Dit zogenoemde 'kerngericht werken', met Altena in de rol van 'participerende gemeente', moet uiteindelijk leiden tot breder gedragen oplossingen, zegt verantwoordelijk wethouder Matthijs van Oosten. 

"Wij kunnen achter onze bureaus vaak wel iets bedenken, maar dat hoeft niet altijd de beste oplossing te zijn. Mensen worden op deze manier beter betrokken bij hun leefomgeving", zegt hij.

Samen Doen!
De filosofie achter kerngericht werken vertoont veel gelijkenissen met de gedachte achter Samen Doen!, de Aalburgse vorm van burgerparticipatie uit de koker van voormalig burgemeester Fons Naterop.

In Altena zijn de icoonprojecten een goed voorbeeld van hoe ideeën van inwoners realiteit kunnen worden, vertelt Van Oosten.

Begraafplaats Veen
Ook wijst hij op het onderhoud van de begraafplaats in Veen. Verschillende dorpsbewoners vonden de standaard van de gemeente te laag en boden aan zelf werkzaamheden op zich te nemen. "Inmiddels voeren zij het volledige onderhoud van de begraafplaats uit op een manier die zij graag willen", aldus de wethouder.

De gebiedsregisseurs staan in de startblokken om de dorpen van Altena in te gaan. Ze gaan o.a. in gesprek met de dorpsraden. Voor de uitvoering en ondersteuning van projecten is in eerste instantie 55.000 euro - één euro per inwoner - uitgetrokken. De bedoeling is dat dat bedrag de komende jaren doorgroeit naar twee euro per inwoner.

Tom Oostra

Tom Oostra
Redactiecoördinator van Het Kontakt Land van Heusden & Altena en Het Kontakt Bommelerwaard
Volg @tomoostra op twitter >
Elke woensdag het Heusden en Altena per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK }