Zorgen over 'onveilige' Hoofdgraaf Andel

  •   450 keer gelezen

ANDEL • Bewoners van de Hoofdgraaf in Andel pleiten voor snelheidsremmende maatregelen in hun straat. Ook zijn er zorgen over de trillingen die worden veroorzaakt door vrachtverkeer en bussen.

Op het stuk binnen de bebouwde kom van Andel, waar een maximum snelheid van 30 kilometer per uur geldt, komen volgens de bewoners 'snelheden van 60 en hoger' veel voor, met name in de avonduren, zo schrijven ze in een brief aan de gemeenteraad. "Eigenlijk is het een wonder dat het altijd goed gaat en dat er geen ongelukken zijn gebeurd", zegt JP Smits, die er op wijst dat veel huizen aan de Hoofdgraaf bewoond worden door gezinnen met jonge kinderen en dat de weg veel gebruikt wordt door voetgangers, fietsers en scholieren op weg naar het Prinsentuin College.

Een ander probleem zijn volgens Smits de trillingen in de huizen die worden veroorzaakt door de toename van zwaar vrachtverkeer, met als bestemming bedrijven buiten de bebouwde kom, en schoolbussen in de Hoofdgraaf. "Het is heel simpel. Als hier een vrachtwagen voorbij komt, voel je de schokken", vertelt hij. "Er zijn hier binnen de bebouwde kom maar twee woningen onderheid."

Handtekeningen
Smits verzamelde zo'n 40 handtekeningen bij zijn straatgenoten om de zorgen over de 'toegenomen onveilige en overlastgevende verkeerssituatie' goed onderbouwd aan te kunnen kaarten bij de gemeenteraad. Ook de dorpsraad van Andel ondersteunt het betoog en dinsdagavond spreekt een groep Andelnaren in op het gemeentehuis.

Ze zoeken de oplossing in snelheidsremmende maatregelen, zoals wegversmallingen in de vorm van bijvoorbeeld bloembakken. Liever geen verkeersdrempels, want die zorgen alsnog voor trillingen. "Een omleiding voor zwaar verkeer zou het mooiste zijn, maar dan zijn we nog niet af van al die auto's die te hard rijden", zegt Smits.

Bovendien, alles op z'n tijd. "We willen eerst zien hoe de gemeenteraad op dit verhaal gaat reageren. We kaarten het nu aan, omdat we grotere problemen, zoals schade aan woningen, voor willen zijn."

Tom Oostra

Tom Oostra
Redactiecoördinator van Het Kontakt Land van Heusden & Altena en Het Kontakt Bommelerwaard
Volg @tomoostra op twitter >
Elke woensdag het Heusden en Altena per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK }