BSA nodigt wethouder Van Vugt uit voor rolstoelritje

  •   220 keer gelezen

ALTENA • Volgens Burgerstem Altena wordt het tijd dat verantwoordelijk wethouder Roland van Vugt zich 'verplaatst in mensen met gebreken' en zich buigt over een 'realistische toegankelijkheid' van trottoirs in de gemeente Altena.

Dit, als het aan fractievoorzitter Pauline van den Tol ligt, in overleg met ervaringsdeskundigen en belangenverenigingen voor ouderen en gehandicapten.

Volgens Van den Tol zijn de op- en afritten, waar mensen met een rolstoel, rollator of scootmobiel de stoep op en af kunnen, te steil of, zoals bijvoorbeeld in het geval van de Sasdijk in Werkendam - 'waar over een lengte van meer dan een kilometer zich één afritje en één trapje bevindt' - beperkt aanwezig.

"Burgerstem Altena nodigt u uit voor ritjes in een rolstoel ter ondervinding", schrijft Van den Tol in schriftelijke vragen aan wethouder Van Vugt.

Veilig en toegankelijk
Overigens zijn ook andere wethouders 'die te maken hebben met kwetsbare inwoners' welkom, met als uiteindelijk doel de trottoirs 'zo snel mogelijk' veilig en toegankelijk te maken. "Een prima voorbeeld van de juiste afritten zijn o.a. die aan de Nonnenweer, bij het trottoir aan de Bron, de Kerkstraat en de drie afritjes bij het hertenkamp aan de Bruigomstraat. Het kan dus wel", aldus Van den Tol, die ook een speciaal meldpunt voor de toegankelijkheid van stoepen in Altena wil.

Nu kunnen mensen bellen met het centrale nummer van de gemeente of een melding maken via internet. "Via internet is voor vele ouderen al net zo'n groot obstakel als om op en af de stoeprand te komen", stelt de fractievoorzitter.

Tom Oostra
Redactiecoördinator van Het Kontakt Land van Heusden & Altena en Het Kontakt Bommelerwaard
Volg @tomoostra op twitter >
Elke woensdag het Heusden en Altena per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK }