Logo hetkontakt.nl/heusdenenaltena
Het terrein aan de Postweg in Woudrichem.
Het terrein aan de Postweg in Woudrichem.

Grond Postweg Woudrichem wordt gesaneerd

  •   386 keer gelezen

WOUDRICHEM • De verontreinigde grond aan de Postweg 1 in Woudrichem wordt gesaneerd.
De werkzaamheden starten na de zomer. 

De asbesthoudende grond zal dan volledig worden afgegraven en afgevoerd. Het doel van de sanering is om de locatie geschikt te maken voor alle bestemmingen, laat de gemeente Altena, die eigenaar is van de grond, weten. 

Uit bodemonderzoeken op de locatie blijkt dat sprake is van een bodemverontreiniging met asbest in een gehalte >100 mg/kg ds, aldus het college.

Progressief Altena had eerder gewezen op de milieurisico's die de asbesthoudende grond aan de Postweg met zich meebrengt. 

Villaforte
De partij wil tegelijkertijd dat Altena de eigenaars van het voormalige terrein van Villaforte sommeert de restanten van de brand in februari op te ruimen, zodat verdere schade aan het milieu - 'bij iedere regenbui neemt de vervuiling van grond- en oppervlaktewater toe' - wordt voorkomen.

De gemeente heeft de adviseur gevaarlijke stoffen van Brandweer Midden-en West-Brabant om advies over het mogelijk vervuilde grond- en oppervlaktewater gevraagd. Vanuit de brandweer is er contact opgenomen met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

"Zowel de brandweer als het RIVM stellen dat er kans is op een vervuiling van het grond- en oppervlaktewater, maar dat dit afhankelijk is van de verharding en ondergrond van het terrein, de hoeveelheid losliggend puin en de materialen die er liggen", stelt het college. 

"Tevens geven zij aan dat hoe langer de restanten blijven liggen en hoe meer regen er valt, hoe groter uiteindelijk het risico wordt op verspreiding." 

Bemonstering
In samenspraak met de eigenaar willen burgemeester en wethouders een bemonstering laten doen om eventuele vervuiling van het grond- en oppervlaktewater vast te kunnen stellen. 

"Wij houden de situatie nauwlettend in de gaten en op het moment dat het mogelijk is, worden de eigenaren gesommeerd om de verbrande resten af te voeren."

Tom Oostra

Tom Oostra
Redactiecoördinator van Het Kontakt Land van Heusden & Altena en Het Kontakt Bommelerwaard
Volg @tomoostra op twitter >
Elke woensdag het nieuws uit Heusden en Altena per e-mail
Meer berichten
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier


HET KONTAKT OP FACEBOOK }