Logo hetkontakt.nl/heusdenenaltena

‘Behoud scholen in Altena van groot belang’

  •   388 keer gelezen

ALTENA • Scholen in de gemeente Altena hoeven niet te vrezen voor hun voortbestaan.

"Het behoud van alle scholen, en juist die in de kleine kernen, is voor een gemeente als Altena van groot belang", staat in de uitgangspunten voor een nieuw op te stellen integraal huisvestingsplan (IHP). 

Hierin worden alle afspraken met betrekking tot onderwijshuisvesting vastgelegd. Beleid uit de voormalige drie gemeenten wordt hierbij in elkaar geschoven, al is op sommige thema's is gekozen voor een 'hoger ambitieniveau', zo staat te lezen.

Prognoses over de krimp of groei van een school zijn bij iedere afweging over wel of niet investeren in een school weliswaar belangrijk, maar: "Zwaarwegend in die afweging moet ook het feit zijn dat een school vaak een bindende factor is in een dorp. Vooral in die dorpen waar het voorzieningenniveau laag is zorgt een school voor sociale cohesie", aldus het college.

Leegstand
Mocht een schoolbestuur door een teruglopend aantal leerlingen toch geconfronteerd worden met leegstand, dan wil de gemeente meedenken over hoe de lege lokalen weer gevuld kunnen worden, bijvoorbeeld door verhuur aan derden.

Leegstand hangt volgens het gemeentebestuur bovendien samen met 'medegebruik'. "Bij een aanvraag voor nieuwbouw, vervangende nieuwbouw of uitbreiding moet altijd gekeken worden of er geen bestaand gebouw is dat passend gemaakt kan worden voor medegebruik door de school."

De kosten voor de bouw van een nieuwe school neemt de gemeente voor 100 procent voor haar rekening. Als een renovatie meer dan de helft van de nieuwbouwkosten bedraagt, wordt in principe gekozen voor vervangende nieuwbouw. Ook dan betaalt de gemeente alle kosten.

De levensduur van nieuwbouw en vervangende nieuwbouw is 60 jaar en wordt afgeschreven in 60 jaar. De levensduur van een renovatie en een (tijdelijke) uitbreiding is twintig jaar en wordt afgeschreven in twintig jaar.

Geen gymzalen
In de uitgangspunten staat ook beschreven dat alle schoolgebouwen uiteindelijk energieneutraal moeten worden en dat in principe geen nieuwe gymzalen bij scholen worden gebouwd, omdat het voorzieningenniveau in Altena 'dekkend' is, aldus het college. Bij sporthallen die verder weg gelegen zijn kunnen de vervoerskosten door de gemeente worden vergoed.

Wethouder Peter van der Ven bespreekt donderdag de uitgangspunten met de schoolbesturen en de directie van kinderopvangorganisaties. Hun input wordt waar mogelijk verwerkt in de uitgangspunten, waarna deze terugkomen in het college. Vervolgens buigt de gemeenteraad zich hierover.

Tom Oostra

Tom Oostra
Redactiecoördinator van Het Kontakt Land van Heusden & Altena en Het Kontakt Bommelerwaard
Volg @tomoostra op twitter >
Elke woensdag het nieuws uit Heusden en Altena per e-mail
Meer berichten
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier


HET KONTAKT OP FACEBOOK }