Logo hetkontakt.nl/heusdenenaltena

Jeugdhulp Juzt op losse schroeven

  •   476 keer gelezen

REGIO • De jeugdhulpregio's West-Brabant Oost, West-Brabant West en Zeeland verkennen samen met jeugdhulpaanbieder Juzt de mogelijkheden om de jeugdhulp die Juzt levert op een andere wijze te organiseren.

Directe aanleiding is de kritieke financiële situatie bij Juzt, waardoor het leveren van de jeugdhulp op losse schroeven is komen te staan.

Drie scenario's
Juzt werkt aan drie scenario's om uit de problemen te komen: overname, het afstoten van verlieslatende activiteiten en de gecontroleerde overdracht van onderdelen. De komende maand werken gemeenten, waaronder de gemeente Altena, en Juzt samen aan een plan om de haalbaarheid van het laatste scenario uit te werken. Daarnaast zijn de gemeenten en Juzt 'intensief in contact' met de Jeugdautoriteit en het ministerie van VWS.

Nu inmiddels gebleken is dat de fusie van Juzt met de Amarantgroep niet doorgaat hebben de regio's West-Brabant Oost en West-Brabant West gezamenlijk een lening van 2,6 miljoen euro verstrekt, 'waardoor de urgentie van de situatie tijdelijk is afgenomen', schrijft het college van B&W aan de gemeenteraad van Altena.

Het voortzetten van de jeugdzorg voor jeugdigen en ouders heeft voor alle betrokken de 'hoogste prioriteit'. Daarnaast wordt ingezet op behoud van specialistische kennis en deskundige jeugdhulpprofessionals van Juzt voor de regio.

Verschuiving
De transformatie van de jeugdzorg in Nederland die in 2015 met de decentralisaties van kracht is geworden, heeft gezorgd voor een verschuiving in het zorglandschap, blijkt uit een verdere toelichting van het college. 

"De focus kwam vooral te liggen op preventieve zorg en lichtere zorg, waardoor minder vaak complexe, zwaardere zorg wordt ingezet. Juzt is juist in die complexe, zwaardere zorg gespecialiseerd. Door onder andere een onderbezetting van jeugdzorgplus, afnemende instroom van alleenstaande minderjarige vluchtelingen en druk op budgetten zijn de problemen bij Juzt ontstaan."

Juzt is een grote jeugdhulpaanbieder. Er werken ruim 500 mensen, die samen jeugdhulp bieden aan meer dan 1800 jeugdigen. Het merendeel van de cliënten (ruim 1200) komt uit de regio West-Brabant Oost en West-Brabant West. Juzt zorgt daarnaast ook voor de vrouwenopvang en hulp aan alleenstaande minderjarige vluchtelingen in de regio.

Marjo van Andel
Eindredacteur Het Kontakt Leerdam en Vianen
Volg @MarjovAndel op twitter >
Elke woensdag het nieuws uit Heusden en Altena per e-mail
Meer berichten
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier


HET KONTAKT OP FACEBOOK }