Foto: Jan Noorlandt
FOTO'S

Eethen heeft met dorpspomp nieuw hart gekregen

  •   203 keer gelezen

EETHEN • Oud-burgemeester Fons Naterop en oud-voorzitter van de dorpsraad Joseph Pullens hebben donderdagavond in Eethen officieel de dorpspomp onthuld. 

Tegelijkertijd werd de sleutel van de pomp officieel overgedragen aan de gemeente Altena door de huidige voorzitter van de Eethense dorpsraad Piet Hobo.

De pomp staat op het grasveld bij de Raadhuisstraat, De Hoek en C. Branderhorststraat.

Sparen
De dorpsraad in Eethen had al enkele jaren geleden het plan gelanceerd om in het dorp een natuurstenen dorpspomp te realiseren. Dit om een centraal punt in het dorp te creëren. Om dit doel te bereiken is toen begonnen met sparen. Geleidelijk raakte de spaarpot steeds meer gevuld, deels door opbrengsten van contributie en deels met het verrichten van groenonderhoud aan het oorlogsmonument door bestuur en vrijwilligers.

De besteding van deze gelden is overigens altijd ten goede gekomen aan projecten in en voor het dorp Eethen.

De gemeente Aalburg heeft in 2018 een bedrag van 25.000 euro per kern beschikbaar gesteld om de leefbaarheid te bevorderen. Deze projecten moesten wel een duurzaam en tastbaar karakter hebben. Dit bood de dorpsraad in Eethen de kans om het gelanceerde plan van de dorpspomp te kunnen vervullen; het voldeed volledig aan de door de gemeente gestelde voorwaarden.

Met het beschikbaar gestelde bedrag van de gemeente, aangevuld met geld van de dorpsraad zelf en door zelfwerkzaamheid kon de dorpspomp worden gerealiseerd.

Tom Oostra
Redactiecoördinator van Het Kontakt Land van Heusden & Altena en Het Kontakt Bommelerwaard
Volg @tomoostra op twitter >
Elke woensdag het Heusden en Altena per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK }