Lijsttrekker CU-SGP: 'Brabant is xtc-walhalla van Europa'

  •   253 keer gelezen

NIEUWENDIJK • Elke zetel telt in Den Bosch, dus Hermen Vreugdenhil hoopt dat hij na 20 maart opnieuw terug kan keren in de Provinciale Staten.

Een deal met de vertegenwoordiging van de ChristenUnie-SGP in Europa over de aanpak van de A27, een fietstocht naar Barneveld voor het klimaat en een landbouwdebat in Deurne. Hermen Vreugdenhil houdt zijn volgers op Twitter goed op de hoogte van waar hij zich in campagnetijd allemaal mee bezig houdt. "Het is razend druk. Brabant is ontzettend groot, ik rijd me helemaal suf", zegt hij lachend.

Voor de vierde keer is de Nieuwendijker lijsttrekker van ChristenUnie-SGP tijdens de Brabantse Provinciale Statenverkiezingen, maar hij is nog altijd vol energie en enthousiasme. "Als kleine partij worden we ontzettend gewaardeerd. Ik zie mezelf een beetje als het geheugen van de provincie. Veel Statenleden kennen bijvoorbeeld het dossier van de Essent-gelden niet, die zien alleen twee miljard op de rekening staan. Als het aan mij ligt wordt dat geld dat Brabant met energie verdiend heeft ook weer uitgegeven aan energiemaatregelen en niet aan andere zaken, zoals het binnenhalen van de Vuelta."

Daarmee snijdt Vreugdenhil maar meteen een van de speerpunten van zijn partij aan. "Over dat er maatregelen genomen moeten worden om opwarming van de aarde tegen te gaan is geen discussie, maar laten we die twee miljard dan juist inzetten voor die groep die het niet kan betalen. Mensen met een kleine portemonnee moeten ook mee kunnen doen."

Leefbaarheid
In de aanloop naar de verkiezingen kwam ChristenUnie-SGP vorige maand nog met de oproep om 100 miljoen te investeren in de leefbaarheid van Brabant. In dorpshuizen, multifunctionele accommodaties en woningen voor starters en ouderen, maar het geld is ook bedoeld om kleine dorpsscholen open te houden.

Vreugdenhil hoopt daarmee op een zelfde effect als met de integrale dorpsontwikkelingsplannen (IDOP's) voor bijvoorbeeld Eethen, Veen en Giessen en Rijswijk. "Deze coalitie van VVD, SP, PvdA en D66 heeft de afgelopen vier jaar maar elf miljoen euro uitgetrokken voor leefbaarheid. Dat komt vooral door de VVD, de partij die heel erg haar stempel hierop gedrukt heeft. De VVD richt zich voornamelijk op de kerntaken van de overheid, maar voor mij gaan deze komende verkiezingen over héél Brabant. Anders blijft het een beperkt beleid, alleen op hoofdlijnen."

Nog meer geld gaat er vanuit het provinciehuis naar verbetering van het openbaar vervoer. Er ligt nu een uitgewerkt plan om 579 miljoen euro te investeren, waarbij de verbinding Breda-Utrecht een prominente plek heeft. De buurt- en lijnbussen, en dan met name door Altena, hebben altijd al de volle aandacht gehad van ChristenUnie-SGP. "Met die 579 miljoen zie je het resultaat van je werk", merkt Vreugdenhil tevreden op. Net als andere partijen vindt hij dat er een 'robuuste OV-verbinding' tussen Breda en Utrecht moet komen. "Voor scholieren in een regio als Altena is dat een heel erg belangrijk punt."

Morele kompas moet om
Nog zo'n belangrijk punt voor ChristenUnie-SGP is de bestrijding van drugscriminaliteit en alles wat daarmee samenhangt, dus ook het drugsgebruik en dumpingen van drugsafval. "De productie is enorm gestegen, Brabant is tegenwoordig het xtc-walhalla van Europa", stelt Vreugdenhil. "Het is goed dat de Taskforce Zware Criminaliteit in het leven is geroepen, maar ons morele kompas moet om. Als we het normaal vinden dat bezoekers van festivals een pilletje slikken, dan moet je accepteren dat dit gevolgen zijn. Maar niemand wil dit, dus wordt veel ingezet op preventie, ook in Altena. Daar ligt de oplossing."

Vreugdenhil verwacht dat hij de Brabantse zetel voor ChristenUnie-SGP kan behouden. Hij kan o.a. bogen op de populariteit van landbouwminister Carola Schouten en haar bijdrage aan bijvoorbeeld het manifest de Kracht van Altena, gericht op circulaire landbouw. Ook weer belangrijk, want: "De meeste boeren wil daar wel naartoe, maar kunnen beleidsmakers en consumenten dat ook?"

Daarnaast vertrouwt de Nieuwendijker op zijn trouwe achterban. "Deze provinciale samenwerking tussen ChristenUnie en SGP loopt erg goed. De versnippering is groot, maar elke zetel telt, ook in Den Bosch."

Tom Oostra

Tom Oostra
Redactiecoördinator van Het Kontakt Land van Heusden & Altena en Het Kontakt Bommelerwaard
Volg @tomoostra op twitter >
Elke woensdag het Heusden en Altena per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK }