Logo hetkontakt.nl/heusdenenaltena
Foto: Robert van der Hek

Gaswinning in Aalburg en Heusden tot 2026

  •   525 keer gelezen

AALBURG • Minister Wiebes van Economische Zaken heeft deze week ingestemd met het winningsplan Waalwijk-Noord. Dat houdt in dat in onder andere de gemeenten Aalburg en Heusden tot 2026 gas gewonnen mag gaan worden door Vermilion Energy.

Sinds 1991 wordt er gas gewonnen uit het gasveld Waalwijk-Noord. Het nieuwe plan is een actualisering op het bestaande gaswinningsplan.

In een kennisgeving laat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat weten: "De redenen voor actualisering zijn dat de productie met bestaande putten langer zal doorgaan dan verwacht en Vermilion mogelijkheden ziet om de gasproductie van het voorkomen te verhogen door middel van wijzigingen in de bestaande put en stimulatiewerkzaamheden (fracken). Vermilion geeft in het winningsplan een verwachtte einddatum van productie in 2026 aan."

Aalburg en Heusden
Het winningsplan betreft het gasveld Waalwijk-Noord, gelegen binnen het gebied van de winningsvergunning Waalwijk. geografisch gezien ligt het gasveld in de provincie Noord-Brabant, in de gemeenten Aalburg, Heusden en Waalwijk en in het verzorgingsgebied van de waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta en Rivierenland, zo staat ook in de kennisgeving van het ministerie te lezen.

Het definitieve instemmingsbesluit met het winningsplan Waalwijk-Noord is tot en met 20 december in te zien op het gemeentehuis van Aalburg aan de Grote Kerkstraat 32 in Wijk en Aalburg en op het gemeentehuis Heusden, aan de Julianastraat 34 in Vlijmen.

Teleurgesteld
Het CDA in de provincie Noord-Brabant heeft vanaf het begin aangegeven tegenstander te zijn van dit gaswinningsplan. "We moeten de gaswinning niet uitbreiden, als de samenleving juist van het gas af wil. Daarbij is Brabant geen wingewest van de Randstad", zo laat een teleurgestelde CDA Brabant bij monde van Statenleden Ronald van Vugt en Marcel De Ryckere weten. 

CDA Brabant heeft naar aanleiding van het besluit van de minister een aantal vragen voor het college van Gedeputeerde Staten van Noord Brabant. Zo wil de fractie graag weten hoe er gekeken wordt naar het besluit van de minister en of Gedeputeerde Staten (juridische) mogelijkheden ziet het gasbesluit aan te vechten en alsnog van tafel te krijgen. Belangrijk bij deze vraag is of het college bereid is deze mogelijkheden, als die er zijn, in te zetten.

Verder wil het CDA weten of het mogelijk is de risicovolle gaswinningsmethode 'fracken' ter discussie te stellen bij minister Wiebes en hem te bewegen Vermillion Energy daarvan te laten afzien. Als laatste hoopt CDA Brabant dat het college zich ervoor in wil zetten dat, mochten de gasboringen onder Waalwijk en Aalburg toch doorgaan, de baten ten goede komen aan de inwoners van deze gemeenten en zij voor eventuele nadelige effecten worden gecompenseerd door het Rijk.

Marjo van Andel
Eindredacteur Het Kontakt Leerdam en Vianen
Volg @MarjovAndel op twitter >
Elke woensdag het Heusden en Altena per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK }