Drongelense kinderboerderij stap dichterbij
Logo hetkontakt.nl/heusdenenaltena

Drongelense kinderboerderij stap dichterbij

  •   keer gelezen

DRONGELEN • Nu het Aalburgse college heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan voor de Tol 2-4 in Drongelen, is de komst van boerderij De Speeltol weer een stap dichterbij.


Om de plannen van de familie Van Raaij uit Wijk en Aalburg daadwerkelijk te kunnen realiseren is een gedeeltelijke bestemmingsplanwijziging nodig, van 'agrarisch' naar 'licht recreatief', zoals wethouder Pim Bouman het verwoordt. Het huidige bedrijf aan de Tol is al geruime tijd niet meer in gebruik als agrarisch bedrijf.

"De locatie Tol 2-4 is een vrijgekomen agrarisch blok en gezien de grootte van het perceel is het niet reëel om te verwachten dat er ook een boerderij terugkomt. In agrarische zin kun je hier niks mee en leeg laten staan is geen optie", aldus Bouman.

Kennismaken met de natuur
Daarom verleent de gemeente graag medewerking aan de komst van boerderij De Speeltol, een kinderboerderij met o.a. een natuurbelevingstuin en lichte horeca.

"Boerderij De Speeltol heeft als doelstelling kinderen op een spelende manier kennis te laten maken met de natuur. Daarnaast vervult De Speeltol een maatschappelijke doel door het gebied open te stellen als ontmoetingsplek en op de lange termijn voor mensen die hier vanuit verschillende zorgbehoeften een passende dagbesteding kunnen krijgen. De boerderij dient een huiskamer voor iedereen te zijn, waar ruimte geboden wordt om te kunnen leren, ontspannen en ontmoeten", zo staat in de plannen te lezen.

Bouman spreekt van een 'meerwaarde voor de omliggende dorpen'. "Bovendien past deze ontwikkeling goed binnen de tijdsgeest. Er gaan meer van deze kleine agrarische locaties vrijkomen, daar moeten nieuwe plannen voor bedacht worden. De Speeltol is een goed voorbeeld van het hergebruik van een agrarisch bouwvlak."

Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf deze week zes weken ter inzage. De vaststelling van het bestemmingsplan zal in het voorjaar plaatsvinden, de exacte datum is afhankelijk van eventuele ingediende zienswijzen.

Tom Oostra
Redactiecoördinator van Het Kontakt Land van Heusden & Altena en Het Kontakt Bommelerwaard
Volg @tomoostra op twitter >
Elke woensdag het nieuws uit Heusden en Altena per e-mail
Meer berichten
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier