Logo hetkontakt.nl/bommelerwaard
• Predikanten Trijnie Bouw en Jos de Heer: 'We willen er zijn voor de stad.'
• Predikanten Trijnie Bouw en Jos de Heer: 'We willen er zijn voor de stad.' (Foto: Janneke Boogaard)

Fusie geeft nieuwe energie in protestantse gemeente Zaltbommel

  •   374 keer gelezen

ZALTBOMMEL • De hervormde gemeente Zaltbommel en de van oorsprong gereformeerde kerk Het Anker gaan samen verder als de Protestantse Gemeente Zaltbommel. Dat wordt zondag gevierd met een herenigingsdienst.

Zoals vrijwel elke fusie kende ook deze een lange aanloop. Leden van de twee gemeenten werkten intensief samen in werkgroepen, waarin nagedacht werd over de gezamenlijke toekomst. Ook zijn er heel wat bijeenkomsten geweest waarop gemeenteleden hun vragen, zorgen en suggesties konden delen.

Nieuwe predikanten
De predikanten, Jos de Heer en Trijnie Bouw, zijn onder de indruk van die inzet en betrokkenheid. De 'stip op de horizon' was al gezet voordat zij in Zaltbommel aan de slag gingen. Bouw verruilde in september 2016 haar gemeente in Gouda voor die van Het Anker in Zaltbommel. "Ik heb in eerdere gemeenten ook Samen op Weg-processen begeleid en houd wel van uitdagingen. Ik voelde het ook als een roeping om hier in Zaltbommel te helpen bij de eenwording. Wat me meteen een goed gevoel gaf, was dat bij de sollicitatiegesprekken ook al mensen van de hervormde gemeente betrokken waren", vertelt de 54-jarige dominee.

Verrassende wending
Een jaar later kwam Jos de Heer (64) vanuit Ouderkerk aan de Amstel naar de hervormde gemeente, die van oudsher in de Sint-Maarten kerkt. "De vraag om hier predikant te worden, betekende voor mij een verrassende wending aan het einde van mijn loopbaan. Het sprak me aan om met een collega samen te werken en met een heel concreet doel bezig te zijn, namelijk die eenwording."

Emoties
Een proces dat niet altijd makkelijk is en bij sommige kerkgangers emoties opriep. "Maar bijna iedereen was er wel van overtuigd dat apart blijven geen optie was. Dat vond ik mooi om te merken", weet De Heer.

'We horen bij elkaar'
Bouw: "Dat is de juiste motivatie om samen te gaan. Natuurlijk is er een praktische kant, maar het gevoel 'we horen bij elkaar' geeft de doorslag. Het is geen verstandshuwelijk."

Gezamenlijke kerkdiensten
Een grote stap in het samengaan is vorig jaar al gezet met het gezamenlijk vieren van de kerkdiensten. Uit praktische overwegingen gebeurt dat in de zomer in de Sint-Maartenskerk en in de winter in Het Anker aan de Vergtweg.

Keuze voor één gebouw
Uiteindelijk zal gekozen worden voor één van de twee kerkgebouwen; twee is niet nodig en op den duur niet betaalbaar. "Net als tijdens de fusie bereidt een groep gemeenteleden die keuze voor en wordt daar heel open over gecommuniceerd. Het is opnieuw een grote stap, maar wel één die we samen gaan zetten, als één gemeente."

Feestelijk
Komende zondag volgt de officiële bezegeling van het 'huwelijk'. "Het wordt een feestelijke dienst, waarin vooral veel gezongen wordt. Mensen konden hun lievelingslied doorgeven, daar is veel gebruik van gemaakt. Ook bijzonder is dat de ondertekening van de fusie-akte tijdens de viering plaatsvindt en niet erná, zodat alle kerkgangers er getuige van zijn. We hebben gasten uitgenodigd en we hopen dat ook veel inwoners van Zaltbommel dit bijzondere moment met ons mee willen vieren." De dienst in de Sint-Maartenskerk begint om 10:00 uur.

Naar buiten
De energie die heel veel mensen jarenlang hebben gestoken in de fusie kan nu nog meer dan voorheen naar buiten gericht worden.

Met het aanbod aan activiteiten zit het wel goed. Beide predikanten zien de protestantse gemeente in Zaltbommel als een vitale gemeenschap. Zo wordt er geëxperimenteerd met andere vormen van kerkdiensten, is er afgelopen jaar voor het eerst een Top2000-dienst gehouden en wordt al vele jaren een zomerkamp voor de kinderen georganiseerd.

Samenwerken
"We hoeven niet zozeer nieuwe dingen te bedenken, maar we kunnen er wel nog meer mee naar buiten treden dan we nu doen. En meer samenwerken met andere kerken in Zaltbommel. In de kerk is ruimte voor alle Bommelaars. We denken na over maatschappelijke thema's als milieuproblematiek en vluchtelingen. Daarnaast is de kerk een vindplaats voor geloof en spiritualiteit. Dat gaat heel mooi samen."

Meer info: www.pgzaltbommel.nl

Janneke Boogaard
Redacteur van Het Kontakt Leerdam en Het Kontakt Bommelerwaard
Volg @jannekeboogaard op twitter >
Elke woensdag het Bommelerwaard per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK }