Logo hetkontakt.nl/bommelerwaard

GGD en IGJ uitermate ontevreden over zorgorganisatie HartenHoeve

  •   302 keer gelezen

REGIO • Uit onderzoek van GGD Gelderland-Zuid blijkt dat de kwaliteit van zorg op zorgmanege HartenHoeve te wensen overlaat. Het onderzoek werd gedaan samen met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Uitkomst: op zes van de zeven gestelde normen is verbetering nodig. 

De HartenHoeve is een zorgmanege met in totaal negen locaties: acht in de gemeente West Betuwe en één in Buren (Zoelmond). De organisatie biedt op dit moment zorg en begeleiding aan 93 cliënten (volwassenen en jeugdigen) met verschillende indicaties. Ongeveer een derde van de cliënten woont op één van de locaties van de HartenHoeve.  

Uit het vandaag gepubliceerde onderzoek blijkt echter dat de zorgkwaliteit op de HartenHoeve op verschillende fronten onvoldoende is. Zo is de leefomgeving niet "schoon, passend en veilig", schrijven de onderzoekers. Ook zou de zouden de zorgbehoeften van cliënten niet voldoende in beeld zijn bij begeleiders.

"Zo blijkt tijdens het toezicht dat begeleiders niet altijd op de hoogte zijn van de doelen op langere termijn van de cliënt die ze begeleiden. Uit het dossieronderzoek blijkt dat veiligheidsrisico's van cliënten gedeeltelijk in beeld zijn, maar dat de maatregelen om de risico's te beperken onduidelijk of afwezig zijn." 

De GGD en IGJ zijn ook kritisch over het mixen van verschillende doelgroepen: "Op HartenWeide wonen volwassenen met psychiatrische en/of gedragsproblemen en verslavingsproblematiek, terwijl er in het weekend ook logeeropvang is voor kinderen. De kinderen zijn overdag op de locatie HartenHoeve, maar brengen ook tijd door op de locatie HartenWeide. Binnen de organisatie wordt onvoldoende stilgestaan bij de risico's van het combineren van deze doelgroepen."

Ook zijn de dossiers van cliënten niet altijd actueel. En is er niet altijd passende begeleiding die afgestemd is op de aanwezige cliënten. Bovendien ontbreekt er een eenduidige aanpak bij de HartenHoeve.

Het rapport is opgesteld na een onverwachts bezoek in februari. De GGD en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) besloten tot een inspectie nadat ze signalen hadden ontvangen over de achterblijvende kwaliteit van de zorgaanpak. 

De HartenHoeve moet nu binnen vier weken met een verbeterplan komen. Dit moet concrete maatregelen bevatten, inclusief termijnen waarbinnen deze maatregelen ook daadwerkelijk gerealiseerd zijn. De toezichthouders toetsen het verbeterplan op volledigheid, ambitie en realisme. Zij volgen het verbetertraject en voeren na enige tijd een hertoets uit bij HartenHoeve.

Regiogemeenten
De regiogemeenten zijn in actie gekomen na publicatie van de resultaten van het onderzoek. De gemeenten in regio Rivierenland hebben namelijk een raamovereenkomst met de HartenHoeve bv op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet. Omdat er veiligheidsrisico's voor een kwetsbare groep inwoners zijn, stelden de gemeenten daarom extra eisen waaraan de HartenHoeve op korte termijn moet voldoen. 

De extra eisen betreffen het aanwezig zijn van bevoegd personeel en het hebben van gescheiden verblijven voor de verschillende doelgroepen. Ook verwijzen de gemeenten voorlopig geen nieuwe cliënten naar de HartenHoeve. 

Het zorgmanege gaat nu aan de slag met een verbeterplan. De gemeenten zien zelf actief toe op de voortgang van de verbeteringen. Voor dit doel zetten de gemeenten een toezichthouder in bij de HartenHoeve.

Reactie
De HartenHoeve heeft zelf ook een reactie gegeven op het rapport. Ze wijt de vastgestelde tekortkomingen aan de overgangsfase waarin het bedrijf nu zit: van zorgboer naar serieuze zorgverlener. "Het bezoek van IGJ en hun rapport geeft ons een energieboost om verder aan de slag te gaan met de kwaliteitsontwikkeling van de zorg die we bieden. Het rapport zet ons met elkaar op scherp en geeft richting. Het sluit goed aan bij de reeds ingezette transitie van familiebedrijf en zorgboer naar serieuze en unieke zorgverlener met passie."

Volgens de HartenHoeve heeft het rapport een "eenzijdige toon", maar de zorgverlener wil wel met de adviezen aan de slag. "We hopen binnenkort de IGJ opnieuw te mogen verwelkomen om aan te tonen dat wij onze taak als professionele zorgaanbieder serieus nemen en dat we blijven gaan voor een mooi zorgbedrijf, zonder het familiegevoel te verliezen."

Janneke Kok
Redactiecoördinator van Het Kontakt Leerdam en Het Kontakt Vianen
Volg @JannekeKok op twitter >
Elke woensdag het Bommelerwaard per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK }