Logo hetkontakt.nl/bommelerwaard
DOSSIER: GEITEN

Maasdriel zet casemanager op geitendossier

  •   385 keer gelezen

MAASDRIEL • De gemeente Maasdriel heeft een casemanager aangesteld die de helikopterview moet houden over alles wat er speelt rond de intensieve geitenhouderij in de gemeente. Dat zei wethouder Peter de Vries in antwoord op uitgebreide vragen van PvdA/GroenLinks.

Tientallen inwoners van Rossum en Hurwenen en ook geitenhouder Van der Schans volgden het interpellatiedebat vanaf de publieke tribune, donderdag tijdens de raadsvergadering.

Kees van Drunen (PvdA/GroenLinks) voelde het college aan de tand over tal van zaken. Een laat ingezette controle van het aantal geiten bij Van der Schans, een locatie met meer dan duizend geiten zónder melkinstallatie, het toestaan van sleufsilo's buiten het bouwblok, de bewering dat het college geen andere keuze had dan een vergunning te verlenen, een stal die volgens de omgevingsdienst gesloten is terwijl van een afstand te zien is dat er alleen een los zeil is aangebracht.

Fout
Alleen op het laatste punt gaf wethouder Peter de Vries toe dat er een fout is gemaakt. "We gaan de conclusie van de omgevingsdienst dat de stal dicht is herroepen en een handhavingstraject starten."

Vertrouwen
Belangrijkste vraag van Van Drunen was hoe het college het vertrouwen van de inwoners van Rossum en Hurwenen denkt te herstellen. Zij maken zich grote zorgen over hun gezondheid, bleek onder andere tijdens een avond die de dorpsraden in december organiseerden.

Aandachtsdossier
De Vries vertelde daarop dat het geitendossier is aangemerkt als aandachtsdossier. "Daar is een casemanager aan gekoppeld met als taken het verbinden van processen, personen en instanties, het bewaken van afspraken en procedures en integrale advisering en besluitvorming. De casemanager is ook het eerste aanspreekpunt voor inwoners, bestuurders en bedrijven."

Van Drunen was niet tevreden. "Dit had jaren geleden al een aandachtsdossier moeten zijn. U staat met 3-0 achter."

Niet fatsoenlijk
Andere partijen reageerden ook op de vragen en antwoorden. CDA-er Marinus Robbemondt uitte forse kritiek op Van Drunen: "Het is niet fatsoenlijk dat u dit onderwerp nu aansnijdt, terwijl we hadden afgesproken dat we er pas over zouden discussiëren als de uitspraak van de Raad van State bekend zou zijn." Robbemondt doelt op een vergunning die Van der Schans heeft gekregen door een procedurele fout van de gemeente en die de gemeente nu probeert terug te draaien. "Maar over die vergunning heb ik expres geen vragen gesteld", gaf Van Drunen als repliek. Hij wilde de vragen niet langer uitstellen omdat er steeds nieuwe vergunningen verleend worden.

Geen schoonheidsprijs
Peter van Liempt van SSM was het met zijn coalitiegenoten eens dat dit niet het juiste moment was voor het debat, maar was tegelijk niet te spreken over de handelwijze van het college in het dossier. "Dit verdient absoluut geen schoonheidsprijs."

Verplaatsen
Tom van Engelen (D66) opperde dat het een optie zou kunnen zijn om alle geiten van Van der Schans te verplaatsen naar een locatie waar geen mensen wonen binnen een straal van twee kilometer. De provincie zou hier wel mogelijkheden voor zien. De Vries gaf aan dat 'er al contact is met de provincie'.

Gezond en fris
De dorpsbewoners hebben zich verenigd in de Stichting Gezond en Fris Hurwenen en Rossum. Zij hebben zich ook al tot de provincie gewend. Voorzitter Peter Aben sprak woensdag in bij de statencommissie Ruimtelijke Ordening, Landelijk gebied en Wonen. Hij heeft onder meer gevraagd of de meest recente vergunning van afgelopen december niet strijdig is met de geitenstop. Die stop werd ingevoerd toen duidelijk werd dat er naast Q-koorts nog andere longaandoeningen zijn die in de buurt van geitenstallen vaker voorkomen dan normaal.

Aangrenzend
De stichting heeft ook gevraagd of de provincie wil checken of het wel klopt dat Van der Schans geen milieueffectrapportage heeft laten opstellen. Aben: "De provincie had niet door dat de percelen zo dicht bij elkaar liggen doordat ze op de dorpsgrens liggen. Het ene adres is in Rossum, het andere in Hurwenen, maar ze grenzen aan elkaar."

Janneke Boogaard
Redacteur van Het Kontakt Leerdam en Het Kontakt Bommelerwaard
Volg @jannekeboogaard op twitter >
Elke woensdag het Bommelerwaard per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK