Logo hetkontakt.nl/bommelerwaard

Voorstel: maximaal tien procent arbeidsmigranten per kern in Maasdriel

  •   541 keer gelezen

MAASDRIEL • Politiek Maasdriel bespreekt eind deze maand het concept-beleid voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Daarin wordt voorgesteld dat het aandeel arbeidsmigranten maximaal tien procent van het inwoneraantal van een dorp mag zijn. En koopwoningen onder de 225.000 euro in de bebouwde kom mogen niet meer worden opgekocht voor deze doelgroep.

Het uitgangspunt van maximaal één arbeidsmigrant op tien inwoners, inclusief bedrijventerreinen en buitengebied, is gebaseerd op het totale aantal buitenlandse werknemers dat de komende jaren verwacht wordt. Dat zijn er maximaal 25.000 euro voor Rivierenland; in dat gebied wonen 250.000 mensen.

Tachtig tot negentig procent in beeld
In Maasdriel zijn vorig jaar 1500 arbeidsmigranten getraceerd op ruim tweehonderd adressen. De gemeente vermoedt hiermee tachtig tot negentig procent van de buitenlandse arbeiders in beeld te hebben. Het gaat dan om mensen die maximaal drie jaar in de gemeente blijven en niet van plan zijn om te blijven.

Een bijbehorende kaart laat zien dat de grootste concentratie arbeidsmigranten in het centrum van Kerkdriel woont, gevolgd door de dorpen Velddriel, Ammerzoden en Heerewaarden. De kaart is gebaseerd op gegevens van de acht grootste huisvesters. Exacte cijfers staan niet bij de plattegrond.

Starters beschermen
Om starters op de koopwoningmarkt in Maasdriel te beschermen, wil de gemeente vastleggen dat in de dorpskernen alleen woningen met een taxatiewaarde boven de 225.000 euro in aanmerking komen voor huisvesting van arbeidsmigranten. Zo blijven goedkope woningen beschikbaar voor de eigen inwoners.

Overlast en veiligheid
In het stuk staan verder regels over overlast voor omwonenden en veiligheid van de woningen voor de werknemers. Ook wordt uitgelegd wat de strategie is als huisvesters zich niet aan de regels houden.

Jaarrond
Verder worden de voorwaarden opgesomd waaraan de verschillende manieren van huisvesting moeten voldoen. Opvallend is dat wonen bij een bedrijf jaarrond mogelijk wordt. Aardbeien- en champignontelers, die te maken hebben met meerdere pieken per jaar, hoeven niet steeds tijdelijke units te bouwen en weer af te breken. Hier mogen maximaal twintig werknemers wonen.

Woonstraten
In woonstraten mag maximaal één op de twintig huizen gebruikt worden voor maximaal vier arbeidsmigranten. Ook mogen dit niet meer dan twee huizen naast elkaar zijn.

In principe geen grootschalige huisvesting
Voor grootschalige huisvesting hanteert Maasdriel het principe 'nee, tenzij'. De gemeente bekijkt initiatieven per stuk. In elk geval is maximaal één grote locatie per kern mogelijk. Het principe dat het aantal arbeidsmigranten maximaal tien procent van het inwoneraantal mag bedragen, geldt ook bij grootschalige huisvesting. De dorpscentra, het open buitengebied en campings komen niet in aanmerking.

Vervolg
De politiek bespreekt het voorstel op dinsdag 29 januari. Suggesties worden verwerkt in het definitieve stuk, dat op 14 februari op de raadsagenda staat. Maasdriel wil hierin samen optrekken met Zaltbommel.

Janneke Boogaard
Redacteur van Het Kontakt Leerdam en Het Kontakt Bommelerwaard
Volg @jannekeboogaard op twitter >
Elke woensdag het Bommelerwaard per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK }