Logo hetkontakt.nl/bommelerwaard

Regio Rivierenland krijgt ruim 1,5 miljoen voor vernieuwing jeugdhulpstelsel

  •   119 keer gelezen

REGIO • Regio Rivierenland krijgt voor de periode 2019-2021 ruim 1,5 miljoen om jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering beter te maken. De aanvraag voor een bijdrage uit het Transformatiefonds - een fonds van VNG en het Rijk om de vernieuwing van het jeugdhulpstelsel een extra impuls te geven - is goedgekeurd.

Met het actieprogramma dat de samenwerkende gemeenten, waaronder Zaltbommel, Maasdriel en West Betuwe, heeft opgesteld, moet er een sluitende aanpak georganiseerd worden rondom de zorg voor kwetsbare jongeren tussen de 16 en 23 jaar.

Op tijd
Dit wil de regio doen door de samenwerking tussen Jeugd-GGZ en het onderwijs te bevorderen en preventieve toekomstplannen op te stellen met de jongeren. Hierdoor kunnen zij op tijd de hulp ontvangen die ze nodig hebben.

Maatwerk
Daarnaast moet een actietafel met daaraan verschillende partijen rondom de zorg voor kwetsbare jongeren ervoor zorgen dat er flexibel maatwerk geleverd kan worden als een jongere tussen wal en schip dreigt te vallen.

Complexe situaties
Hoewel het in Rivierenland met het overgrote deel van de jeugd goed gaat, is er een kleine groep jongeren die niet de juiste hulp krijgt. Deze jongeren, die vaak in zeer complexe situaties zitten, kunnen niet geholpen worden met reguliere oplossingen. Om maatwerkoplossingen te kunnen leveren aan deze jongeren moeten ketenpartners nieuwe samenwerkingen aangaan. Het actieprogramma 'Samenwerken aan een sluitende aanpak voor kwetsbare jongeren' moet hierbij helpen.

In het Transformatiefonds zit in totaal 108 miljoen, waarvan Rijk en gemeenten ieder de helft ter beschikking stellen. 

Janneke Boogaard
Redacteur van Het Kontakt Leerdam en Het Kontakt Bommelerwaard
Volg @jannekeboogaard op twitter >
Elke woensdag het Bommelerwaard per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK