Logo hetkontakt.nl/bommelerwaard
• Alleen een bordje 'verboden voor auto's' helpt niet.
• Alleen een bordje 'verboden voor auto's' helpt niet. (Foto: 123RF.com)

Fietssluis Ophemert nog geen gelopen race

  •   129 keer gelezen

OPHEMERT/EST • Een knip in de Oude Bommelsestraat moet de binnendoorroute naar Geldermalsen veiliger maken voor fietsers. Ongeveer de helft van de omwonenden heeft officieel bezwaar gemaakt.

Auto's en zwaar verkeer van Ophemert naar Geldermalsen en terug zouden de Esterweg moeten nemen, maar een aanzienlijk deel gaat over de smalle Oude Bommelsestraat en de Dreef. Dit tot irritatie van omwonenden, die zelfs al eens eigen rechter speelden door stenen op de weg te leggen, containers neer te zetten en auto's net na de wegversmallingen te parkeren.

Knelpunt
Toen de Dreef aan de Estse kant toch aan de beurt was voor asfaltwerkzaamheden, besloot de gemeente Neerijnen het knelpunt breder aan te pakken. Betere veiligheid voor fietsers stond daarbij voorop. Deze locatie stond namelijk al als probleemplek in het fietsbeleidsplan van Neerijnen.

Tellingen
Vorige zomer en winter liet de gemeente tellingen uitvoeren. De conclusie daaruit is dat de helft van de gemotoriseerde passanten bestaat uit sluipverkeer. En in een normale werkweek rijdt zeventig procent harder dan de toegestane zestig kilometer per uur.

Klankbordgroep
Actie was dus gerechtvaardigd. Een klankbordgroep werd opgetuigd en boerenorganisatie LTO werd geraadpleegd, omdat agrariërs ook veel van de route gebruik maken om bij hun landbouwpercelen te komen.

Fietssluis
De meerderheid van de groep was het eens met de keuze voor een fietssluis. De doorgang wordt dan nog maar 1,4 meter breed, met aan weerszijden palen en op advies van de politie busperronbanden. Die kunnen er namelijk niet uitgereden worden en weren ook zwaar verkeer.

Extra versmallingen
Om de snelheid er verder uit te halen wordt een extra 'bocht' in de Dreef gelegd met behulp van versmallingen aan één kant van de weg. Een 'rammelstrook' - ribbels in het asfalt langs de kant van de weg - zorgt dat personenauto's niet te ver uitwijken terwijl zwaar verkeer er wel stapvoets overheen kan.

Veel weerstand
De gedachte achter de klankbordgroep was dat alle meningen daarin vertegenwoordigd waren, maar bij een bredere bijeenkomst in mei bleek er toch veel weerstand tegen de fietssluis. Wethouder Teus Kool nam het onderwerp mee terug naar het college, dat toch voor de 'knip' koos.

Bezwaren
Op 22 augustus werd het verkeersbesluit gepubliceerd; dat leidde tot bezwaren van dertien van de circa dertig huishoudens die direct met de afsluiting te maken krijgen. Grofweg de helft van de bezwaarmakers is tegen de sluis, de rest is het wel eens met de maatregel, maar niet met de procedure, en vindt dat de fietssluis alleen helpt tegen sluipverkeer terwijl juist zwaar verkeer een probleem is.

Dat laatste blijkt overigens niet uit de tellingen, maar de gemeente vermoedt dat mensen het zwaar verkeer als intens ervaren omdat de huizen aan de Dreef direct langs de weg staan.

Gemeenteraad
De bezwaarschriftencommissie heeft zich intussen over de brieven gebogen. Het Neerijnense college heeft de commissie gevraagd versneld uitspraak te doen, zodat de gemeenteraad op 8 november kan debatteren over het onderwerp.

Janneke Boogaard
Redacteur van Het Kontakt Leerdam en Het Kontakt Bommelerwaard
Volg @jannekeboogaard op twitter >
Elke woensdag het Bommelerwaard per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK