Logo hetkontakt.nl/bommelerwaard
Foto: 123RF.com/Polina Ryazantseva

Burgerpanel: klimaatverandering te lijf met meer groen

  •   28 keer gelezen

REGIO • Tachtig procent van de panelleden van TipBommelerwaard.nl die vragen beantwoordden over de extreme zomer denkt dat maatregelen nodig zijn. Meer bomen en planten wordt het meest genoemd als oplossing.

Eén op de drie van de 228 panelleden die de enquête invulden, was niet blij met de hitte en droogte van afgelopen zomer. Achttien procent heeft er juist alleen maar van genoten. Het grootste deel (43 procent) vond de warmte niet erg zolang het een uitzondering blijft.

Uitzondering?
Dat het inderdaad om een uitzondering gaat, denkt één op de vijf ondervraagden. Volgens hen is geen speciale reactie nodig. De meeste mensen denken daar anders over. Nieuwbouwpanden goed isoleren en gebouwen laten begroeien voor verkoeling worden door de meeste panelleden als de beste maatregelen gezien.

Openbare ruimte
De zogenoemde 'tegeltax', belasting op verharding in tuinen om mensen te motiveren meer groen in hun tuin aan te leggen, ziet maar 23 procent zitten. Veel panelleden geven als commentaar dat er in de openbare ruimte nog heel wat groen bij kan. "Meer groen in de dorpen en steden, maar ook langs de wegen." "Microbossen aanleggen, waterdoorlatende tegels en bestrating." 

Energieslurpers
De airconditioning een standje hoger zetten vinden de meeste panelleden ook niet zo'n goed idee. "Dat is niet het eerste waaraan men moet denken. Veel van de hitte, vooral 's avonds, komt door nagloeiende bebouwing en bestrating. Creëer schaduw, houd de zon buiten en besef dat je eigen betegelde tuin warmte afgeeft. Ga daarna pas kijken naar energieslurpers als airco's", is een tip van een Bommelerwaarder.

Waterpeil hoog genoeg
Tegen de droogte wordt aangeraden water beter op te slaan. "Niet alleen gericht zijn op te véél regen, maar ervoor zorgen dat het waterpeil voldoende hoog wordt gehouden."

Minder energie
Persoonlijk heeft iets meer dan de helft van de panelleden ervaren dat ze door de warmte minder energie hadden om iets te ondernemen. Ander veel voorkomend leed was dat planten in de (groente)tuin verdroogden. Ruim de helft van de geënquêteerden heeft de tuin vaker water gegeven. Bijna tachtig procent dronk zelf extra water om de warmte te lijf te gaan.

Op een luchtbed in de tuin
Eén op de drie panelleden sliep slecht door de warmte. Ook daar zijn soms oplossingen voor: "Ik heb een aantal nachten in de tuin op een luchtbed geslapen. Heerlijk!"

Blauwalg
Ook economische hinder kwam voor, bijvoorbeeld bij een landbouwbedrijf en een bloemenzaak. Eén panellid geeft aan flinke veeartskosten gehad te hebben doordat dieren ziek werden van Maaswater dat besmet bleek te zijn met blauwalg.

Barbecue
Naast al het leed genoten de leden van TipBommelerwaard.nl ook wel van de uitzonderlijke zomer. Bijna de helft zat vaker op een terras, 28 procent stak de barbecue wat vaker aan en 24 procent zwom in een buitenbad. Maar er was nog altijd 23 procent die geen enkel positief effect heeft ondervonden van de warmte. Dat gold in elk geval voor ouderen en chronisch zieken.

Afhankelijk
Eén van de panelleden concludeert: "Het is maar goed dat wij mensen geen invloed op het weer hebben. Anders zou er oorlog over worden gevoerd. Deze droogte en hitte  is wel opmerkelijk en laat zien dat wij mensen afhankelijke schepsels zijn en dat God boven alles staat."

TipBommelerwaard.nl
TipBommelerwaard.nl is een initiatief van Het Kontakt en onderzoeksbureau Toponderzoek. De panelleden krijgen ongeveer tien keer per jaar een vragenlijst per mail. Deelname is vrijblijvend, anoniem en gratis. Iedereen vanaf achttien jaar die in de Bommelerwaard woont en/of werkt, kan zich aanmelden op www.tipbommelerwaard.nl

Janneke Boogaard
Redacteur van Het Kontakt Leerdam en Het Kontakt Bommelerwaard
Volg @jannekeboogaard op twitter >
Elke woensdag het Bommelerwaard per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK