Logo hetkontakt.nl/bommelerwaard
• Wethouder Peter de Vries van de gemeente Maasdriel was maandagavond één van de insprekers op de hoorzitting van de provincie over het windmolenpark langs de A2.
• Wethouder Peter de Vries van de gemeente Maasdriel was maandagavond één van de insprekers op de hoorzitting van de provincie over het windmolenpark langs de A2. (Foto: Britta Alink)

Wethouder De Vries: 'Windmolens horen niet in dit gebied'

  •   478 keer gelezen

ZALTBOMMEL • "Wij zijn niet tegen windturbines, maar ze horen niet in dit gebied in de Bommelerwaard." Dat zei wethouder Peter de Vries van de gemeente Maasdriel maandagavond tijdens een hoorzitting van Provinciale Staten.

De leden van de commissie Economie, Energie en Milieu waren naar Zaltbommel afgereisd om zelf een kijkje in het gebied te nemen. Daarna volgde de hoorzitting in Hotel Van der Valk, waar zeven insprekers hun zegje deden.

Kleinschaligheid

Wethouder De Vries trapte af. Hij benadrukte de 'kleinschaligheid' van de Bommelerwaard. "Dit gebied verdient het om met zorg behandeld te worden", zei hij. "Het is nu al overbelast met het geluid van de A2 en de spoorlijn en die overlast zal alleen maar toenemen." Hij riep de leden van de commissie op om 'te kiezen voor behoud van de ruimtelijke kwaliteit'.

Rust ten onder

Ook diverse omwonenden maakten van de gelegenheid gebruik om in te spreken. Linda de Groot, raadslid in Maasdriel, runt samen met haar man een melkvee- en legkippenbedrijf en een bed & breakfast in het gebied. Zij is bang dat 'de rust in het gebied ten onder zal gaan' door de komst van de drie windmolens.

Bewoner Taco Mebius vindt het 'ronduit een slecht plan'. Volgens hem staan de turbines veel te dicht op de woonhuizen gepland. Zijn eigen woning zou daardoor al een ton in waarde zijn gedaald.

Angstaanjagend

En ook Cecile Plieger ziet niets in de plannen. "De molens worden 2,5 keer hoger dan de toren van Zaltbommel", rekende zij de commissieleden voor. "Wij krijgen straks te maken met zoevende, zwiepende wieken van zestig meter lang. Dat is angstaanjagend. We hebben hier al zoveel geluidsoverlast van de A2, het spoor en de laagvliegoefeningen van defensie. Laat uw hart spreken."

Volgens bewoner Berry Looijen gaan de plannen niet over 'milieuwinst': "Het gaat over geld verdienen. Het gaat om een paar agrariërs die de turbines op hun grond willen plaatsen, zodat ze met de inkomsten het hoofd boven water kunnen houden. Daar heb ik geen bezwaar tegen, maar ik heb wel bezwaar tegen het feit dat zo'n klein beetje energiewinst zoveel overlast gaat opleveren."

Gebiedsfonds

Volgens directeur Eelco Bots van de WindUnie, die insprak namens de initiatiefnemers voor het Windpark Bommelerwaard A2, is de locatie wel degelijk geschikt voor de plaatsing van de drie windmolens. Hij benadrukte dat de omwonenden mee gaan profiteren van de opbrengsten in de vorm van een gebiedsfonds waar maatschappelijke projecten van gefinancierd gaan worden. Ook kunnen geïnteresseerde Bommelerwaarders mede-eigenaar worden van één van de drie molens.

Slagschaduw

Naar aanleiding van eerder ingediende zienswijzen, waarin onder meer bezwaar gemaakt werd tegen slagschaduw, is het inpassingsplan aangepast. Het betekent onder meer dat de molens vaker moeten worden 'stil' gezet. Dat levert natuurlijk minder inkomsten op voor de initiatiefnemers. Uit vragen van de statenleden en de antwoorden van de WindUnie bleek maandagavond dat dat vooral ten koste zal gaan van het gebiedsfonds.

De provincie Gelderland heeft met het Rijk afgesproken om uiterlijk in 2020 een vermogen van ruim 230 megawatt aan wind op land te realiseren. Een windpark bij Zaltbommel is een van de locaties, die gepland staan in de Windvisie. De verwachting is dat de drie turbines tussen de 7,5 en 12 megawatt gaan opleveren in 2020.

Inpassingsplan

De gemeenteraad van Zaltbommel kon het niet eens worden over de locaties voor de windturbines en daarom heeft de provincie de regie overgenomen en wordt een inpassingsplan voorbereid.

Besluit

De commissie EMM bespreekt de plannen met Gedeputeerde Staten op woensdag 13 juni vanaf 13:30 uur.

Provinciale Staten besluiten op 4 juli over het inpassingsplan. De vergaderingen zijn live te beluisteren via www.gelderland.nl/statenlive

Britta Alink

Britta Alink
Redacteur van Het Kontakt Bommelerwaard en Het Kontakt Land van Heusden & Altena
Volg @BrittaAlink op twitter >
Elke woensdag het Bommelerwaard per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK