Logo hetkontakt.nl/bommelerwaard
• Onder meer in de champignonteelt werken veel mensen uit bijvoorbeeld Polen en Bulgarije.
• Onder meer in de champignonteelt werken veel mensen uit bijvoorbeeld Polen en Bulgarije. (Foto: Janneke Boogaard)

Maasdriel start controle huisvesting arbeidsmigranten

  •   860 keer gelezen

MAASDRIEL • Terwijl er gewerkt wordt aan nieuwe regels voor huisvesting van buitenlandse werknemers, begint de gemeente Maasdriel nog deze maand met controles op basis van bestaande afspraken.

Op dringend verzoek van met name Samen Sterk Maasdriel bracht de gemeente afgelopen najaar in beeld waar momenteel arbeidsmigranten zijn ondergebracht. Het bleek om 250 adressen en in totaal 1500 mensen te gaan.

Volgende week gaat de gemeente checken waar te veel mensen op één plek wonen. Begin mei volgt een inventarisatie van mogelijk niet brandveilige adressen. Half mei krijgen huisvesters die niet aan de regels voldoen een brief waarin boetes of andere maatregelen worden aangekondigd.

Plan uit 2014
Deze controles zijn gebaseerd op de regels uit het beleidsplan dat in 2014 in werking is getreden. Daarin staat onder meer dat maximaal tien mensen per adres gehuisvest mogen worden zonder dat extra vergunningen voor brandveilig gebruik nodig zijn, als de huisvesting maar voldoet aan regels in het bestemmingsplan en het Bouwbesluit. Ook moet er voldoende parkeerruimte zijn. In een straat mogen maximaal één op de tien huizen voor tijdelijke arbeidskrachten ingericht worden, en niet meer dan twee naast elkaar.

Voor huisvesting bij bedrijven geldt een maximum van twintig mensen, plus eventuele extra krachten die nodig zijn in het hoogseizoen.

Input voor nieuw beleid
Hoe de regels er in de nabije toekomst gaan uitzien, is nog niet duidelijk. Het nieuwe beleidsstuk voor huisvesting van arbeidsmigranten gaat deze week de politieke molen in en wordt naar verwachting in september goedgekeurd door de gemeenteraad. De gemeente wil huisvesters en burgers actief om input vragen door eind mei informatieavonden en ateliersessies te organiseren.

Dagelijkse controle
Er zijn al wel enkele uitgangspunten. Er zullen straks elke dag twee controleurs rondrijden in een auto van de gemeente. Op basis van hun eigen observaties en meldingen van inwoners wordt gecontroleerd op onder meer brandveiligheid en registratie. Er wordt ook gekeken welke werkgever medewerkers waar laat wonen.

Meldpunt
Burgers kunnen eventuele zorgen kwijt bij een op te richten meldpunt, waar nieuwe huisvesters zich ook moeten melden. In de nieuwe regels komt ook te staan dat arbeidsmigranten niet in recreatieparken, B&B's en hotels mogen worden ondergebracht.

300.000 euro
In mei geeft de gemeenteraad waarschijnlijk al toestemming om 300.000 euro uit het overschot van vorig jaar te gebruiken voor de kosten die de gemeente moet maken om de nieuwe afspraken uit te voeren. Dan gaat het om extra uren voor het inschrijven van werknemers die langer dan drie maanden in de gemeente blijven, het heffen van toeristenbelasting voor mensen die korter blijven, het beoordelen van vergunningaanvragen en het controleren of huisvesters de nieuwe regels naleven. Die kosten worden naar verwachting slechts deels gedekt door extra toeristenbelasting en een hogere bijdrage van het rijk voor de ingeschreven arbeidsmigranten. Er kunnen bovendien nog rekeningen bij komen als huisvesters juridische procedures aanspannen.

Janneke Boogaard
Redacteur van Het Kontakt Leerdam en Het Kontakt Bommelerwaard
Volg @jannekeboogaard op twitter >
3 reacties
Elke woensdag het Bommelerwaard per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK