Foto: ©123RF.COM

Maasdriel kan vergunning Rossumse geitenstal niet intrekken

  •   404 keer gelezen

ROSSUM • De gemeente Maasdriel kan de milieuvergunning voor de geitenstal aan de H.C. de Jonghweg in Rossum 'redelijkerwijs' niet intrekken.

"Gelet op de overwegingen van de bezwarencommissie en de bevestiging van een onafhankelijk jurist kan de gemeente Maasdriel niet anders concluderen dan de vergunning nu niet in te trekken", zo laat Maasdriel weten.

Trekt de gemeente de vergunning toch in, dan loopt ze een groot risico dat de bestuursrechter dit besluit terugdraait, omdat de bouwvergunning nog steeds niet in werking is getreden en de vergunninghouder geen gebruik kón maken van de verleende milieuvergunning. Daarnaast loopt de gemeente Maasdriel een groot risico schadeplichtig gesteld te worden indien toch gekozen wordt om de vergunning in te trekken en later blijkt dat dit onrechtmatig is.

6000 geiten
Op 19 mei 2009 heeft de gemeente Maasdriel voor de geitenstal aan de H.C. de Jonghweg ongenummerd een milieuvergunning verleend voor het houden van 6000 geiten. Omwonenden hebben het college van B&W van de gemeente Maasdriel verzocht om de milieuvergunning in te trekken, omdat langer dan drie jaar geen gebruik is gemaakt van deze vergunning.

Bij besluit van 20 januari 2019 heeft het college dit verzoek afgewezen. Tegen dat besluit hebben omwonenden bezwaar gemaakt. Het college van de gemeente Maasdriel heeft dit bezwaar ter advies bij de bezwaarschriftencommissie neergelegd.

Bezwarencommissie
De bezwaarschriftencommissie is van mening dat het onredelijk zou zijn als het college de milieuvergunning nu intrekt, omdat de vergunninghouder er nog geen gebruik van heeft kunnen maken. Dat kan pas als de omgevingsvergunning voor het bouwen in werking treedt waar nu nog bezwaren tegen lopen. Die omgevingsvergunning treedt pas in werking als op de bezwaren is beslist. Tot die tijd kán de vergunninghouder van zijn milieuvergunning dus geen gebruik maken. 

Vanwege het grote belang van dit dossier heeft het college van B&W van Maasdriel extra extern juridisch advies ingewonnen. Die conclusie sluit aan bij de overwegingen van de bezwarencommissie; de gemeente Maasdriel kan de milieuvergunning 'redelijkerwijs' niet intrekken, aldus de gemeente Maasdriel.

Tom Oostra
Redactiecoördinator van Het Kontakt Land van Heusden & Altena en Het Kontakt Bommelerwaard
Volg @tomoostra op twitter >
Elke woensdag het Bommelerwaard per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK }