Logo hetkontakt.nl/bommelerwaard
• Wordt er genoeg gebouwd en worden de juiste soorten huizen gebouwd?
• Wordt er genoeg gebouwd en worden de juiste soorten huizen gebouwd? (Foto: Victor van Tienhoven)

Burgerpanel TipBommelerwaard.nl: 'Te weinig variatie in woningaanbod'

  •   293 keer gelezen

BOMMELERWAARD • Vooral huurwoningen voor starters en senioren, en voor de starters ook koophuizen, zijn er te weinig in de Bommelerwaard. Dat is de ervaring van burgerpanel TipBommelerwaard.nl.

De panelleden kregen vragen over wonen voorgelegd, omdat in december het nieuwe woningbehoeftenonderzoek voor de Bommelerwaard is verschenen. Daaruit blijkt dat voor de eigen inwoners de komende tien jaar ongeveer 1465 extra woningen nodig zijn. De verwachting is dat er ook nog eens maximaal 1000 huizen nodig zijn voor nieuwe inwoners doordat er in de regio extra banen ontstaan en omdat de Bommelerwaard aantrekkelijk is voor mensen uit de grotere steden, vooral uit 's-Hertogenbosch.

Dik tevreden
Voor het onderzoek van de gemeenten zijn vooral landelijke cijfers gebruikt. De ruim driehonderd leden van TipBommelerwaard.nl die de vragen hebben beantwoord, kunnen waardevolle informatie toevoegen doordat zij allemaal in de Bommelerwaard wonen of werken. En daar zijn ze tevreden over, blijkt uit de resultaten. Bijna een kwart denkt er niet over om ooit uit zijn of haar huidige dorp of stad te vertrekken. Nog eens veertig procent weet voor 75 tot honderd procent zeker dat ze in hun woonplaats willen blijven.

Groter of juist kleiner
Wel denkt ruim veertig procent er wel eens over om te verhuizen. De redenen daarvoor zijn divers. Een groter of juist een kleiner huis wordt vaak als wens genoemd. Verhuisplannen hebben vaak te maken met veranderende leefomstandigheden, vooral leeftijd.

Generatiehuizen
Daarbij noemen meerdere respondenten dat ze met hun kinderen of ouders samen willen gaan wonen. Generatiehuizen of kangoeroewoningen waarbij familieleden voor elkaar kunnen zorgen lijken populairder te worden.

Klein en goedkoop
De drie meest genoemde woningtypen waar volgens het panel een tekort aan is zijn huurwoningen voor starters, koopwoningen voor starters en huurwoningen voor senioren.

Vooral kleine, goedkope woonruimte wordt gemist. "Voor starters of mensen die met spoed woongelegenheid nodig hebben en niet ingeschreven staan bij een woningstichting, zoals met bijvoorbeeld bij een scheiding."

Een ander merkt op: "In tegenstelling tot steden als Den Bosch en Gorinchem kent Zaltbommel niet echt een appartementencultuur. Het aanbod is de laatste jaren wel verbeterd, maar als de stad jonge (alleenstaande) en hoog opgeleide mensen aan wil trekken dan moet er meer aanbod aan betaalbare koopappartementen komen."

Ouderen zoeken juist tevergeefs naar ruime, maar makkelijk toegankelijke en levensloopbestendige woningen.

Uit het woningbehoeftenonderzoek blijkt dat begin 2018 slechts twee procent van de woningen in Maasdriel bestond uit koopappartementen. In de gemeente Zaltbommel was dat ongeveer vier procent. Ook meergezinswoningen in de categorie huur zijn er in Zaltbommel (acht procent) meer dan in Maasdriel (zes procent). In beide gemeenten zijn vrijstaande huizen het woningtype dat het meest voorkomt, in Maasdriel meer dan in Zaltbommel.

Genoeg nieuwbouw?
Of er genoeg nieuwe woningen gebouwd worden in de Bommelerwaard, daarover verschillen de panelleden van mening. Waar 34 procent denkt dat er genoeg nieuwbouwprojecten zijn, vindt 38 procent dat er meer gebouwd zou moeten worden. Een grote groep (28 procent) vindt het moeilijk in te schatten. De conclusie van een panellid: "Er wordt genoeg gebouwd, maar te weinig in bepaalde segmenten. Er moet meer variatie komen." Ook de prijs is een probleem: "Er wordt volop gebouwd, maar de huizenprijzen zijn tegenwoordig ontzettend hoog, de hypotheken vrij laag, waardoor je heel lang zelf moet sparen om in aanmerking te komen voor een huis."

Het panel
Ruim driehonderd panelleden bogen zich over de vragen over woningbehoeften in de Bommelerwaard. In totaal zijn ruim duizend mensen aangesloten bij het panel. Iedereen vanaf achttien jaar die in de Bommelerwaard woont of werkt kan aanhaken door zich aan te melden via de website. Daar staan ook de resultaten van eerdere onderzoeken.

Leden krijgen ongeveer één keer per maand een e-mail met vragen over twee of drie onderwerpen. Ze beslissen per keer of ze meedoen; de reacties worden anoniem verwerkt. Als de resultaten daartoe aanleiding geven, worden die voorgelegd aan de gemeenten of anderen die zich met een bepaald onderwerp bezighouden. Zo kunnen de reacties daadwerkelijk als input dienen bij plannen.

De panelleden kunnen ook zelf onderwerpen aandragen waarover zij geraadpleegd willen worden.

www.tipbommelerwaard.nl

Janneke Boogaard
Redacteur van Het Kontakt Leerdam en Het Kontakt Bommelerwaard
Volg @jannekeboogaard op twitter >
Elke woensdag het Bommelerwaard per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK }