Logo hetkontakt.nl/bommelerwaard
• De uiterwaarden bij Alem zijn jaarlijks het toneel van de slipjacht op oudjaarsdag.
• De uiterwaarden bij Alem zijn jaarlijks het toneel van de slipjacht op oudjaarsdag. (Foto: Lya Cattel)

Minister kijkt naar rivierverruiming Alem

  •   747 keer gelezen

ALEM • Het afgraven van de uiterwaarden bij Alem draagt het meeste bij aan waterstandsverlaging van alle projecten langs de Maas in Nederland. Komende maand beslist de minister of deze optie verder wordt onderzocht.

Alem is al langer in beeld voor maatregelen om de afvoercapaciteit van de Maas te vergroten. Meest in het oog springend is het idee om de dam tussen de eierrotonde en het dorp te vervangen door een brug. Dat voorstel maakt ook nog steeds deel uit van het plan Maasoeverpark dat de gemeenten Den Bosch en Maasdriel samen met twee waterschappen en twee provincies hebben opgesteld. "Maar het doorsteken van de dam draagt naar verhouding veel minder bij aan de waterstandsverlaging dan het afgraven van de uiterwaarden", zegt wethouder Peter de Vries.

Voetbalvelden
Als de dam verdwijnt, heeft dat grote gevolgen voor het dorp, want dan moeten de voetbalvelden en de jachthaven verplaatst worden. "We zijn ons ervan bewust dat het enorm leeft in Alem. Ook de maatregelen in de uiterwaarden zijn ingrijpend voor de mensen. Het voordeel is dat we als gemeente als partij aan tafel zitten. We proberen er zoveel mogelijk voordeel uit te slepen", aldus De Vries. 

Fietsbrug en verplaatsing zandbedrijven
Maasdriel heeft bijvoorbeeld als wensen ingediend dat ter compensatie van de maatregelen een fietsbrug tussen Alem en Kerkdriel aangelegd wordt en dat de zandbedrijven bij de Zandmeren verplaatst worden. De Vries' voorganger Gerard van den Anker achtte de kans dat deze wensen worden ingewilligd in het kader van het Maasoeverpark overigens klein.

De trekkers van het Maasoeverpark hebben de maatregelen bij Alem, plus een minder vergaande afgraving bij de Zandmeren, voorgedragen om opgenomen te worden in het landelijke meerjarenprogramma voor infrastructurele projecten. Andere opties voor verbetering van de hoogwaterveiligheid in het gebied van het Maasoeverpark hebben minder kans van slagen en zijn daarom door de initiatiefnemers geschrapt.

Beslissing
In november beslist het ministerie of de optie van rivierverruiming bij Alem verder wordt verkend. Het onderzoek kost zes miljoen euro, waarvan Maasdriel 20.000 euro moet betalen. Of er uiteindelijk een schop de grond in gaat, wordt pas over enkele jaren bekend. 

Janneke Boogaard
Redacteur van Het Kontakt Leerdam en Het Kontakt Bommelerwaard
Volg @jannekeboogaard op twitter >
Elke woensdag het Bommelerwaard per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK }