Logo hetkontakt.nl/bommelerwaard

Maasdriel ziet nieuw begrotingsjaar relaxt tegemoet

  •   151 keer gelezen

MAASDRIEL • Het financiële plaatje voor 2019 in de gemeente Maasdriel ziet er positief uit. De baten overschrijden de lasten ruimschoots. Op 8 november heeft de gemeenteraad het laatste woord over de besteding van de circa vijftig miljoen in de gemeentebegroting.

"Ten opzichte van enkele jaren geleden is de financiële uitgangspositie van de gemeente een stuk zekerder. Jarenlang hebben we de 'broekriem aan moeten halen', zijn er keuzes gemaakt en is er fors bezuinigd. Dit strakke financiële beleid was toen nodig en heeft zijn vruchten afgeworpen, we zijn een financieel zeer gezonde gemeente", zegt wethouder Jan-Hein de Vreede.

Krachtige kernen
De gemeente Maasdriel heeft in lijn met het bestuursakkoord een aantal grote vraagstukken die in 2019 tot besluitvorming komen. Het doorontwikkelen van het programma Krachtige Kernen is één van die vraagstukken. De eerste fase van het programma Krachtige Kernen is inmiddels afgesloten. Nieuwe ontwikkelingen vragen om een aangepaste focus en aanpak. Het college legt het accent op het uitwerken en de implementatie van kerngericht werken en op participatieprojecten met inwoners, ondernemers en instellingen.

Omgevingswet
Ook de invoering van de Omgevingswet in 2021 houdt de gemeente de komende jaren bezig. Deze wet bundelt de wet- en regelgeving voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Dit betekent één wet die ontwikkeling in de fysieke leefomgeving stimuleert en kwaliteit borgt. Met de nieuwe wet zijn de gemeenten voortaan verplicht een omgevingsvisie te maken. Dit is een strategische visie voor de lange termijn voor de hele fysieke leefomgeving, in 2019 gaat hieraan gewerkt worden.

Kersenparty
Naast bestaand beleid dat wordt voortgezet zoals Beedeals, onderhoud speelterreinen en wegen, is in deze begroting ook ruimte voor nieuwe initiatieven. Zo is de gemeente Maasdriel in 2019 gastgemeente namens de Bommelerwaard voor de Nationale Kersenparty.

Snelfietsroute
Ook worden in 2019 de eerste contouren van de snelfietsroute 's-Hertogenbosch – Zaltbommel zichtbaar. En er is geld beschikbaar gesteld voor een stimuleringsfonds voor kunst en cultuur. In het kader van Cultuurfestival Bommelerwaard 2019 kunnen initiatieven extra worden ondersteund.

Janneke Boogaard
Redacteur van Het Kontakt Leerdam en Het Kontakt Bommelerwaard
Volg @jannekeboogaard op twitter >
Elke woensdag het Bommelerwaard per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK }