Logo hetkontakt.nl/bommelerwaard
• De Waalbandijk met de dikke toren van Varik.
• De Waalbandijk met de dikke toren van Varik. (Archieffoto: aangeleverd)

Definitief advies stuurgroep: geen hoogwatergeul bij Varik

  •   112 keer gelezen

VARIK/HEESSELT • De Stuurgroep Varik-Heesselt kiest voor dijkversterking in plaats van een binnendijkse hoogwatergeul. De besturen van de provincie, het waterschap en de gemeente Neerijnen moeten hun fiat er nog aan geven. Dan is het aan minister Cor van Nieuwenhuizen om een definitief besluit te nemen.

De stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van provincie Gelderland, Waterschap Rivierenland, gemeente Neerijnen en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Van hen heeft alleen de provincie een voorkeur voor het alternatief met hoogwatergeul, zo maakte de stuurgroep maandag bekend.

Twee alternatieven
De stuurgroep heeft zich gebogen over twee alternatieven waarmee de beoogde waterveiligheid in de Waal verzekerd kan worden. Het ene alternatief is dijkversterking met natuur- en watercompensatie in de uiterwaarden, het andere alternatief is dijkversterking met een binnendijkse natuurrijke hoogwatergeul.

In het eerste alternatief worden de dijken verhoogd en verbreed en worden ondiepe geulen gemaakt in de uiterwaarden ter compensatie van riviervernauwing  en verlies van natuur als gevolg van de dijkversterking. Het alternatief dijkversterking met hoogwatergeul biedt naast een waterstandsverlaging van ruim veertig centimeter ook ontwikkelkansen voor het gebied.

Reacties
Actiegroep Waalzinnig is in haar nopjes met het definitieve advies en spreekt van een win-winsituatie. Buurgemeenten langs de Waal, zoals Tiel, Zaltbommel en Maasdriel, hebben al laten weten niet blij te zijn met het idee de geul te schrappen.

Janneke Boogaard
Redacteur van Het Kontakt Leerdam en Het Kontakt Bommelerwaard
Volg @jannekeboogaard op twitter >
Elke woensdag het Bommelerwaard per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK }