Logo hetkontakt.nl/bommelerwaard

Maasdriel houdt 2,4 miljoen over: begroting 2019 met 'meer lef'

  •   545 keer gelezen

MAASDRIEL • De gemeente Maasdriel sluit het boekjaar 2017 af met een overschot van 2,4 miljoen euro. De aantrekkende economie, beheersing van de kosten en incidentele meevallers zorgen voor de positieve jaarrekening. De nieuwe gemeenteraad krijgt voor volgend jaar de 'begroting met lef' waar ze om heeft gevraagd. 
 
Op vrijwel alle fronten kan Maasdriel meevallers noteren. Wethouder Jan-Hein de Vreede is blij met het positieve resultaat: "We hebben een goed financieel perspectief en voorzienbare risico's zijn afgedekt." 
 
Meer bouwactiviteiten
Het economisch klimaat is in 2017 nog sneller gegroeid dan vooraf ingeschat was. Projectontwikkelaars en andere ondernemers zitten niet stil. Ze vragen meer vergunningen aan, wat tot 200.000 euro meer inkomsten leidt dan de gemeente had verwacht. Ook bouwactiviteiten waar bestemmingsplanwijzigingen voor nodig waren, dragen bij aan het positieve resultaat op de jaarrekening. 

Uitstel
Soms heeft een meevaller een minder gunstige reden: 100.000 euro voor handhaving op de campings is blijven staan, omdat het project vertraagd is. Naar verwachting wordt dit geld dit jaar wel uitgegeven.

Voor beheer van wegen hoefde de gemeente 486.000 euro minder uit te trekken dan vooraf ingeschat, blijkt uit het nieuwe wegbeheersplan. 

Zorg
Het sociale domein - met onderwerpen als jeugdzorg, mantelzorg, ouderen, vrijwilligers, werkzoekenden, rolstoelen en andere hulpmiddelen - is de grootste post op de begroting en jaarrekening. Er is 18.333.431 euro aan uitgegeven in 2017. Ook het project 'Goed idee, doe er iets mee' met bijbehorende subsidiepot valt hieronder.

Dat er moeilijk valt te begroten op het sociale domein, blijkt wel uit het feit dat aanpassing van één woning die doorschoof naar 2018 140.000 euro 'voordeel' op de jaarrekening oplevert. Inwoners vroegen in 2017 minder hulpmiddelen zoals scootmobielen aan, dat scheelde de gemeente 103.000 euro. 

Uitvoering van start
De gemeente typeert het jaar 2017 als een jaar waarin veel plannen zijn voorbereid. Na twee jaar 'warmdraaien' in het sociale domein zijn in 2017 onder andere samen met Zaltbommel contracten afgesloten met zorgaanbieders en is de nota minimabeleid opgesteld. In 2018 kan de uitvoering van dat beleid van start gaan.

Ook op ruimtelijk gebied zullen plannen in 2018 het licht gaan zien of worden uitgevoerd. Er ligt een gezond meerjarenperspectief en het weerstandsvermogen van de gemeente Maasdriel is goed.

Ruimte voor nieuwe ontwikkelingen
De nieuwe gemeenteraad heeft in het coalitieakkoord het college gevraagd om in begrotingsjaar 2019 met lef te begroten. "Hier geeft het college zeker gehoor aan. Op deze manier kan meer ruimte gecreëerd worden voor nieuwe ontwikkelingen", aldus De Vreede.

Janneke Boogaard
Redacteur van Het Kontakt Leerdam en Het Kontakt Bommelerwaard
Volg @jannekeboogaard op twitter >
Elke woensdag het Bommelerwaard per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK }