Logo hetkontakt.nl/bommelerwaard
• Omwonenden, projectleider en werkvoorbereiders Van Gelder en TenneT sluiten het graafwerk symbolisch af.
• Omwonenden, projectleider en werkvoorbereiders Van Gelder en TenneT sluiten het graafwerk symbolisch af. (Nienke Wiering Fotografie)

Ondergrondse hoogspanningskabel bijna klaar

  •   280 keer gelezen

ZALTBOMMEL • Netbeheerder TenneT en aannemer Van Gelder zijn bezig met het laatste deel van de ondergrondse hoogspanningsverbinding tussen Tiel en Zaltbommel. De grondwerkzaamheden zijn symbolisch afgerond.

TenneT neemt deze nieuwe verbinding begin 2020 in gebruik. Met één van de grondeigenaren is de laatste sleuf weer vol met zand geschept. Hiermee rondden TenneT en Van Gelder de grondwerkzaamheden symbolisch af. 

Extra capaciteit en leveringszekerheid
Tussen Tiel en Zaltbommel legt TenneT een nieuwe ondergrondse 150 kV-hoogspanningsverbinding aan. Deze nieuwe verbinding levert vanaf volgend jaar extra capaciteit en verkleint daardoor de kans op grootschalige stroomuitval in de regio. Het hoogspanningsstation Zaltbommel kan straks vanuit twee kanten worden gevoed via een zogenoemde ringstructuur: via de bovengrondse hoogspanningsleiding én ondergronds. Mocht er een storing optreden op een bepaalde plek, dan kan de stroom via de andere kant komen. 

In 2016 zijn de eerste voorbereidingen begonnen en begin dit jaar startten de fysieke werkzaamheden. Dat betekent graven van sleuven, uitvoeren van ondergrondse boringen en het trekken van kabels.

Sluis Sint Andries
Het werken tussen de rivieren de Waal en de Maas was een unieke ervaring voor TenneT en de aannemer. Bouwleider André Schutte van TenneT: "De aanwezigheid van kruisingen, waterkeringen en sluizen maakte de aanleg van dit tracé bijzonder. Het is echt van een heel andere orde dan een ondergrondse kabel aanleggen in agrarisch gebied. Eén van de hoogtepunten was de lange boring onder de Sint Andriessluis tussen Rossum en Heerewaarden. Verder kwamen we archeologische vondsten tegen. Bijvoorbeeld richting Heerewaarden, daar ontdekten we een oude fundatie van een watermolen."

Degelijke fundering 
Opmerkelijk is ook de kwaliteit van de fundering op het hoogspanningsstation Zaltbommel. Toen in 1972 het station werd gebouwd, is al rekening gehouden met uitbreiding in de toekomst. Daarom werd de fundering voor de uitbreiding toen meteen aangelegd. Deze bleek van zo'n goede kwaliteit, dat die nu daadwerkelijk is gebruikt. 

In gesprek met omwonenden
Gijs Middelweerd, omgevingsmanager van aannemer Van Gelder: "Met omwonenden zijn we regelmatig in gesprek. Iedereen begrijpt nut en noodzaak van de aanleg van de ondergrondse hoogspanningskabel. We proberen in goed overleg en met zo min mogelijk hinder voor de omgeving ons werk te doen. Het is mooi om te zien dat de eerste open ontgravingen van het traject al weer begroeid zijn met gras. Eigenlijk kun je daar al niet meer zien dat er werkzaamheden waren. De komende weken ronden we de laatste werkzaamheden af. Dan kunnen we in het eerste kwartaal van volgend jaar testen en de kabel in gebruik nemen". 

Feitjes
De totale lengte van het tracé is 20,5 kilometer. Zo'n veertig procent van het tracé is met gestuurde boringen gerealiseerd. De totale kosten bedragen ongeveer 15,6 miljoen.

Meer informatie over het project is te vinden op www.tennet.eu/zaltbommel

Janneke Boogaard
Redacteur van Het Kontakt Leerdam en Het Kontakt Bommelerwaard
Volg @jannekeboogaard op twitter >
Elke woensdag het Bommelerwaard per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK }