Gemeenteraad maakt zich nog zorgen om Poorterij

  •   291 keer gelezen

ZALTBOMMEL • Hoe heeft het zover kunnen komen en hoe weten we dat het niet opnieuw misgaat met De Poorterij? Met die vragen bleef de gemeenteraad van Zaltbommel donderdag zitten na de voorbespreking van het reddingsplan.

Het voorstel van het college is dat Stichting Podiumkunst de exploitatie van de schouwburg- en buurthuisfunctie op zich neemt, en de culturele verhuur van de Sint-Maartenskerk. NV De Poorterij blijft als huisbaas verantwoordelijk voor de huisvesting van De Poorterij en de commerciële verhuur. De CMN-Groep is er als schakel tussenuit sinds in september bleek dat die organisatie de financiën niet op orde had.

Lees hier het uitgebreide artikel over de voorgestelde constructie.

Alle partijen hebben er veel voor over dat De Poorterij als theater en sociaal-cultureel centrum blijft bestaan, bleek donderdag tijdens de carrouselvergadering. Maar er was ook fikse kritiek, zowel op de gemeente als op de Stichting Podiumkunst. 

Laat aan het licht
Geert Bok (SGP): "Na het vorige debacle in 2013 hadden we toch een prestatieovereenkomst afgesproken met goede waarborgen? Er zou twee keer per jaar overleg zijn tussen de stichting en de gemeente. Hoe kunnen de problemen dan zo laat pas aan het licht zijn gekomen?"

Te rooskleurig
Volgens wethouder Willem Posthouwer heeft de CMN-Groep de NV en de stichting een te rooskleurig beeld voorgeschoteld. "Af en toe betaalde de CMN-Groep een deel van de rekeningen aan de NV, waardoor die er vertrouwen in hield. Dat is een misrekening gebleken."

Op de plank
Verantwoordingsgesprekken tussen CMN en de stichting zijn er wel degelijk geweest. De wethouder: "De stichting had inzicht in de financiële kwartaaloverzichten. Maar daarin was niet te zien dat er zich schulden opbouwden, omdat CMN facturen niet inboekte maar op de plank liet liggen. De stichting kon dat niet weten, zij zijn tenslotte geen accountant. Er was sprake van wanbeleid door de CMN-Groep."

Toekomst
Dat riep dan weer de vraag op of deze constructie in de toekomst wél gaat werken. Posthouwer gaf aan dat de stichting in de toekomst een financial controller gaat inhuren om een goed beeld te hebben van de boekhouding.

Weinig vertrouwen
De politieke partijen hebben er vooralsnog weinig vertrouwen in, ook omdat de combinatie van een commerciële NV en een niet-commerciële stichting tot onduidelijkheid leidt. "Subsidiëren we als gemeente straks niet de commerciële verhuur?" wilde Nadine Koster (CDA) weten.

Jaco Melse (Groep Melse) wil meer helderheid waar de acht ton aan gemeenschapsgeld is gebleven die de afgelopen jaren in De Poorterij is gepompt en Nico van Wijk (PvdA/GroenLinks) constateerde dat het college heeft gefaald.

Onderhoud
In reactie op de bespreking van donderdag heeft de oppositie maandag aanvullende vragen gesteld. Die zijn met name bedoeld om meer helderheid te krijgen over het geld dat naar het onderhoud van het onderkomen van De Poorterij is gegaan.

285.000 en 310.000 euro
Toen de gemeente in 2013 het theater overdroeg, ging dat gepaard met 285.000 euro voor achterstallig onderhoud. In januari 2018 verkocht de gemeente haar aandelen in de NV voor 310.000 euro, dat geld zou de NV ook besteden aan het vastgoed. Toch schreef het college in de adviesnota van vorige maand dat de NV 'voor grote onderhoudsinvesteringen staat, nog los van de brandveiligheidsinvesteringen'. 

"Welk bedrag is door de NV sinds 2013 feitelijk besteed aan het opheffen van het achterstallig onderhoud?" vragen Groep Melse, PvdA/GL, SP, D66 en CDA. En heeft de gemeente überhaupt nog iets te zeggen over keuzes van de NV nu de gemeente geen aandelen meer heeft?

Kritiek op wethouder
Bij Daniëlle van der Wiele (VVD) schoot de kritiek in het verkeerde keelgat. Zij vond dat de vragen blijk gaven van een gebrek aan vertrouwen in de wethouder, die ook van VVD-huize is. "Als hier de CMN-Groep had gestaan had ik de reacties gesnapt, maar niet richting de wethouder."

Nog geen structurele subsidie
In de raadsvergadering van 12 december volgt een besluit over de nieuwe constructie. Waarschijnlijk wordt het voorstel van het college aangepast waardoor er nog geen structurele subsidie wordt toegekend, maar er eerst een evaluatie komt van het eerste jaar. Posthouwer beloofde dat hij in januari met een notitie komt hoe die evaluatie eruit moet gaan zien.

Janneke Boogaard
Redacteur van Het Kontakt Leerdam en Het Kontakt Bommelerwaard
Volg @jannekeboogaard op twitter >
Elke woensdag het Bommelerwaard per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK }