Logo hetkontakt.nl/bommelerwaard
• 50 jaar Stichting Vrienden van Slot Loevestein, leenherenavond 2019
• 50 jaar Stichting Vrienden van Slot Loevestein, leenherenavond 2019 (Foto: Marcel Köppen)

LED-verlichting voor Slot Loevestein

  •   148 keer gelezen

POEDEROIJEN • De Stichting Vrienden van het Slot Loevestein bestaat vijftig jaar. Dat was reden voor een cadeau aan het slot: nieuwe LED-verlichting om het kasteel, de kruittoren en de vesting uit te lichten.

Het zijn klassieke armaturen met de lichtbronnen van deze tijd. 

Ook is een tijdelijke tentoonstelling geopend waarin wordt teruggeblikt op vijftig jaar 'Vrienden'. De tentoonstelling is te zien tot half december.

Museum
De hele twintigste eeuw had Slot Loevestein een gecombineerde militaire en toeristische functie. Pas in 1951 werd Loevestein opgeheven als militair steunpunt. Voortaan was het slot een museum.

Schapenpotje
Door de militaire functie was er geen inrichting met meubels en kunst. Slotvoogd Mr. Ridder van Rappard wilde meer aankleding in het slot. Hij gebruikte het zogenaamde 'schapenpotje' om aankopen te doen. Na de oorlog hield hij schapen op de wallen van de vesting en de opbrengsten van de wol gebruikte hij voor de inrichting en aankleding van het slot. 

Ministerie van Oorlog
Het Ministerie van Oorlog was in die tijd eigenaar van Slot Loevestein en de eigen inkomsten uit feesten en partijen waren een doorn in het oog van het ministerie. De slotvoogd verzette zich hevig tegen het legaliseren van deze inkomsten: hij wilde het geld zelf vrij kunnen besteden zonder goedkeuring van het ministerie. 

Stichting Vrienden
Toen Van Rappard de pensioengerechtigde leeftijd bereikte en moest aftreden als slotvoogd, werd op 2 september 1969 de 'Stichting Vrienden van het Slot Loevestein', opgericht. Deze stichting zou voortaan de feesten en partijen organiseren en de opbrengsten gebruiken om het museum financieel te ondersteunen en het museumbezoek te bevorderen.

Ridder Van Rappard maakte tot aan zijn overlijden deel uit van het bestuur. Nu, vijftig jaar later, ontplooit de Stichting Vrienden nog steeds activiteiten om het museum te ondersteunen. 

Leenheren
De zakelijke vrienden van Slot Loevestein zijn een belangrijk onderdeel van de Stichting Vrienden. Deze zakelijke vrienden worden leenheren genoemd. Zij ondersteunen de stichting en dus het museum met financiële bijdragen waarmee nieuwe presentaties en publicaties worden gerealiseerd. Maar het gaat natuurlijk niet alleen om financiële steun, het gaat ook om betrokkenheid en verantwoordelijkheid.

De Stichting Vrienden streeft ernaar om in dit jubileumjaar honderd leenheren bijeen te brengen, heren en dames die zich opwerpen om de erfenis van Hugo de Groot in stand te houden.

Janneke Boogaard
Redacteur van Het Kontakt Leerdam en Het Kontakt Bommelerwaard
Volg @jannekeboogaard op twitter >
Elke woensdag het Bommelerwaard per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK }