Logo hetkontakt.nl/bommelerwaard
• Wethouder De Vries, eerste links naast het scherm, tijdens de vergadering waarin de VVD met een motie van wantrouwen kwam.
• Wethouder De Vries, eerste links naast het scherm, tijdens de vergadering waarin de VVD met een motie van wantrouwen kwam. (Archieffoto: Janneke Boogaard)

Uitslag onderzoek: wethouder De Vries heeft integer gehandeld

  •   370 keer gelezen

MAASDRIEL • De Maasdrielse wethouder Peter de Vries (CDA) heeft zuiver en integer gehandeld. Dat is de conclusie van het onderzoek dat in opdracht van burgemeester Henny van Kooten is uitgevoerd naar het handelen van De Vries als raadslid en als wethouder bij de bestemmingswijziging van een stuk grond. 

Het onderzoek is in de afgelopen maanden uitgevoerd, nadat de VVD in juni een motie van wantrouwen indiende. Dat gebeurde bij de bespreking van het nieuwe bestemmingsplan voor het buitengebied. De partij had ontdekt dat een perceel van wethouder De Vries, gelegen naast zijn huis, niet was meegenomen in het nieuwe bestemmingsplan. 

Lees hier het artikel over de raadsvergadering in juni.

Onafhankelijke toets
De gemeente schakelde prof. mr. D.J. Elzinga en drs. E. de Haan in voor een onafhankelijk onderzoek. "In de eerste fase is een documentenstudie gedaan. Vervolgens hebben Elzinga en De Haan een onafhankelijke toets op dit onderzoek uitgevoerd", legt Maasdriel nu uit in een persbericht.

Geen zelfverrijking
"De onderzoekers concluderen, met de burgemeester, dat er geen sprake is van belangenverstrengeling bij het handelen van de heer De Vries als raadslid of als wethouder. Ook is er geen sprake van zelfverrijking. Wethouder De Vries heeft zowel in zijn raadsperiode als aan het begin van zijn wethouderschap zijn verzoek voor een andere bestemming van het perceel dat in zijn eigendom is en naast zijn woonhuis ligt meerdere malen benoemd en benadrukt dat zijn aanvraag net als ieder ander verzoek moet worden behandeld. En dat is ook gebeurd."

Geen witte vlek
De VVD schreef in de motie dat het gewraakte perceel nu een 'witte vlek' was geworden omdat het ook niet is meegenomen in een ander bestemmingsplan. Volgens de gemeente is er géén sprake van een 'witte vlek', waar geen bestemmingsplanregels gelden. Het perceel blijft onder de werking van het oude bestemmingsplan 'Buitengebied, Buitendijks deel (2006)' en behoudt de bestemming 'Uiterwaardengebied' op grond waarvan bebouwing ter plaatse niet is toegestaan.

Omgangsvormen 
Burgemeester Van Kooten, die ook voorzitter is van de gemeenteraad, was in juni boos dat de VVD de kwestie via een motie aankaartte. 

De gemeente schrijft daar nu over in het persbericht: "De wijze waarop dit integriteitssignaal via een motie van wantrouwen onder de aandacht werd gebracht en de openbare schriftelijke raadsvragen die daarover zijn gesteld, is niet hoe de raad zelf heeft afgesproken bij dergelijke zaken te handelen. Van Kooten zal tijdens de raadsvergadering van donderdag 19 september de raad voorstellen nader met elkaar te bespreken hoe met dit soort aangelegenheden om te gaan. Daarnaast zal hij ook de onderlinge omgangsvormen binnen de raad ter sprake brengen."

Onderbuikgevoel
Of hiermee de kous voor de raad af is wat betreft De Vries, is de vraag. Op zijn minst zal er bij sommige fracties een onderbuikgevoel resteren omdat de wethouder niet uit zichzelf uitleg heeft gegeven over zijn verzoek, voordat het nieuwe bestemmingsplan in de raad aan de orde kwam. Ook al is zijn vraag helemaal volgens het boekje behandeld, als wethouder kun je over dit soort zaken niet transparant genoeg zijn.

Janneke Boogaard
Redacteur van Het Kontakt Leerdam en Het Kontakt Bommelerwaard
Volg @jannekeboogaard op twitter >
Elke woensdag het Bommelerwaard per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK }