Logo hetkontakt.nl/bommelerwaard
• Het Leisure Center komt tussen de A2 en het spoor.
• Het Leisure Center komt tussen de A2 en het spoor. (Foto: nl.123rf.com)

Raad bestudeert rampscenario's Leisure Center

  •   581 keer gelezen

ZALTBOMMEL • De gemeenteraad van Zaltbommel bespreekt 26 september de veiligheidsrisico's van het toekomstige Leisure Center. De politieke partijen hebben er wel moeite mee om hier een uitspraak over te doen voordat alle ins en outs van het plan bekend zijn, bleek tijdens de bespreking tijdens de carrousel.

Burgemeester en wethouders hebben in kaart laten brengen wat de gevolgen kunnen zijn voor bezoekers van het toekomstige vrijetijdscentrum als er een ramp gebeurt met gevaarlijke stoffen op de A2, op de Waal of bij chemiebedrijf Sachem. Er zijn afspraken gemaakt over onder meer de afstand van het geplande surfbad tot de snelweg, en over vluchtwegen. 

Beslismoment
Vertegenwoordigers van de politieke partijen bespraken het voorstel donderdag in de carrousel als voorbereiding op de gemeenteraadsvergadering van 26 september. Meerdere raadsleden zetten vraagtekens bij het moment waarop de raad gevraagd wordt te beslissen over de veiligheid. "We weten nog niet goed hoe het centrum eruit gaat zien en wat er allemaal in komt", zo bracht Nico van Wijk (PvdA/GroenLinks) zijn aarzeling onder woorden. 

Volgens wethouder Gijs van Leeuwen is het gebruikelijk om bij een majeure ontwikkeling als het Leisure Center eerst afspraken te maken over de veiligheid en daarna het bestemmingsplan vast te stellen. Daarnaast herinnerde hij de raadsleden eraan dat zij eerder hebben aangegeven op de hoogte te willen blijven van alle ontwikkelingen.

Gevarenzone
Onder meer Nadine Koster (CDA) vroeg zich af wat een toekomstige verbreding van de A2 voor effect heeft op het plan. Ook maken meerdere partijen zich zorgen dat het pand niet helemaal buiten de gevarenzone valt wanneer er op de snelweg een ongeluk gebeurt met een tankwagen met brandbaar gas. De bebouwing opschuiven lukt volgens de wethouder niet vanwege omwonenden aan de andere kant van het pand.

Geen ramen
"Wel geven we aan dat er geen ramen aan de kant van de snelweg mogen komen. Daarmee wordt het risico aanzienlijk verkleind", aldus de wethouder.

Veiliger Zaltbommel
Namens Stichting Veiliger Zaltbommel en het Comité Bezorgde Burgers Zaltbommel uitte Wiel Peeters onder meer zijn zorgen over de gehanteerde methode voor de berekening van de veiligheidsrisico's. Daarin worden volgens Peeters lang niet alle gevaren meegenomen. Er wordt bijvoorbeeld wel rekening gehouden met technische gebreken als oorzaak van een ramp, maar niet met menselijk falen.

Ondanks deze waarschuwing accepteert de gemeenteraad waarschijnlijk de risico-inschatting en het 'restrisico', oftewel de zeer kleine kans dat er ondanks de maatregelen toch slachtoffers vallen bij een calamiteit. 

Rijp voor bespreking
Een meerderheid vond het stuk rijp voor bespreking in de gemeenteraad op 26 september. Mogelijk wordt het raadsvoorstel gesplitst in een besluit over de veiligheid en een besluit over de verdere procedure. Over die procedure stelt het college voor om meerdere vergunningprocedures te combineren omwille van de snelheid.

Janneke Boogaard
Redacteur van Het Kontakt Leerdam en Het Kontakt Bommelerwaard
Volg @jannekeboogaard op twitter >
Elke woensdag het Bommelerwaard per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK }