Foto: Janneke Boogaard

Maasdriel onderzoekt integriteit wethouder

  •   827 keer gelezen

MAASDRIEL• De gemeente Maasdriel doet een 'feitenonderzoek' naar CDA-wethouder Peter de Vries.

Aanleiding voor het onderzoek is de motie van wantrouwen, die de VVD-fractie eind juni tegen De Vries indiende.

Bestemmingsplan
Volgens de VVD heeft de wethouder geprobeerd via een nieuw bestemmingsplan meer mogelijkheden te krijgen voor een perceel dat van hem is. Burgemeester Henny van Kooten bracht de motie niet in stemming en wilde hem tijdens de vergadering niet behandelen.

Serieus
"Als er twijfels zijn over de integriteit van een bestuurder, dan moet dat eerst gemeld worden bij de burgemeester", aldus Van Kooten in een toelichting. "Integriteit behoort tot de wettelijke taken van de burgemeester. Ik neem het signaal over mogelijke belangenverstrengeling heel serieus en daarom is het onderzoek gestart."

'Witte vlek'
Het perceel van De Vries ligt naast zijn woning. De VVD ontdekte dat dit stukje buitengebied in het bestaande bestemmingsplan de aanduiding 'uiterwaardengebied', 'weidevogelgebied', 'waterkering' en 'primaire waterstaatsdoeleinden' heeft. In het nieuwe bestemmingsplan wordt het perceel volgens de VVD omgezet in een 'witte vlek', dus zonder bestemming. Dat betekent dat er veel meer mogelijk is met de grond, zoals bebouwing.

Volgens burgemeester Van Kooten klopt dat niet. In de beantwoording op schriftelijke vragen van PvdA/GroenLinks schrijft het college: "Het perceel blijft onder de werking van het bestemmingsplan Buitengebied, Buitendijks deel (2006) en behoudt de bestemming "Uiterwaardengebied" op grond waarvan bebouwing ter plaatse niet is toegestaan. Er is geen sprake van een 'witte vlek' waar geen regels zouden gelden."

Volgens burgemeester Van Kooten worden de feiten momenteel chronologisch in kaart gebracht. "Vanwege de vakantieperiode kan het onderzoek iets langer duren dan normaal", zegt hij.

4 september
Van Kooten hoopt voor de commissievergadering van 4 september alle feiten boven tafel te hebben. "We willen deze kwestie zo snel mogelijk uit de wereld hebben", benadrukt hij. "Maar het betreft een persoon, dus het moet heel zorgvuldig gebeuren. We houden oog voor de menselijke kant."

De volledige antwoorden op de vragen van PvdA/GroenLinks en een vraag van D66 staan hier: https://maasdriel.notubiz.nl/document/7825439/1/2019-17%20Beantwoording%20schriftelijke%20vragen%20nav%20constatering%20verlegde%20grens%20bestemmingsplan%20buitengebied%20Maasdijk%20Rossum

Britta Alink

Britta Alink
Redacteur van Het Kontakt Bommelerwaard en Het Kontakt Land van Heusden & Altena
Volg @BrittaAlink op twitter >
Elke woensdag het Bommelerwaard per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK }